Rookbeleid: Hoe laat ik personeel stoppen met roken?

Hoewel we van roken de schadelijke gevolgen al lang en breed in kaart hebben, zijn er nog steeds veel mensen die niet van de sigaret af komen. Gemiddeld zo’n 23% van de Nederlandse bevolking rookt. Ongetwijfeld zitten er dan ook vast wat rokers tussen uw werknemers. Een rookbeleid klinkt in eerste instantie misschien wat overdreven, maar is bij dit gegeven niet eens zo’n slecht idee. Maar een rookbeleid invoeren, hoe pakt u dat aan?

De gevolgen van roken

We weten natuurlijk allemaal allang dat roken niet goed voor u is. Maar wist u dat het werkgevers en bedrijven ook nog eens veel geld kan kosten om rokers onder het personeel te hebben? Dat is niet alleen te linken aan het hogere verzuimpercentage wat rokers gemiddeld opnemen. Dat doen zij namelijk 1,4 keer per jaar, tegenover gemiddeld 1 keer per jaar voor niet-rokers. Een verschil van 40%.

Ook de welbekende rookpauzes kunnen voor bedrijven een kostenpost vormen. Die paar minuutjes die iemand kwijt is om te roken, tellen namelijk na een jaar al gauw op tot een groot verlies in uren. Een rookbeleid kan dus ook helpen productiviteit te verhogen!

Het invoeren van een rookbeleid

Sinds het een privékwestie betreft, mogen werknemers zelf opmaken of zij roken of niet. Zij kunnen het dan ook als vervelend ervaren als hun werkgever zich hiermee gaat bemoeien. Toch kunnen de eerste stappen van een rookbeleid subtiel worden ingevoerd. Hierin is het belangrijk om te focussen op het belonen van niet-roken, tegenover het straffen van wél roken. Hierdoor heeft de werknemer in ieder geval niet het gevoel dat het bedrijf in zijn of haar nek hijgt of dat hij/zij verplicht wordt om te stoppen.

Werknemers steunen

Allereerst is het hierbij belangrijk dat de werknemers weten dat ze gesteund worden. Een groot percentage van de rokers ambieert namelijk echt wel een keer te stoppen. Het kan helpen om zoveel als mogelijk kenbaar te maken dat u als werkgever bereid bent om te helpen. Het rookbeleid kan bijvoorbeeld worden vermeld tijdens werkgesprekken, aan het koffiezetapparaat of in het personeelshandboek.

Een stoptraject behoort hierbij ook tot de opties. Deze verhogen namelijk de slagingskans, sinds de participant het samen met anderen doet. Via een externe partij kunt u een stoptraject aanvragen. De vergoeding hiervan zou u voor rekening kunnen nemen.

Een rookvrije werkomgeving

Bovendien is het essentieel om binnen het rookbeleid te gaan voor een rookvrije werkomgeving. Wanneer er namelijk geen mogelijkheid tot roken is op de werkplek, kan een werknemer er ook niet aan toegeven. Posters en heldere communicatie kunnen duidelijk maken dat uw bedrijfspand rookvrij gehouden dient te worden. Een rookpauze zit er dan ook niet langer in.

Belonen, belonen, belonen

Zoals al eerder werd genoemd, werkt belonen beter dan straffen. Probeer dan ook zo goed als mogelijk mee te denken met uw werknemers en zowaar mogelijk te compenseren of te vergoeden. Hierbij kunt u denken aan het eerder genoemde stoptraject. Maar ook de kosten voor nicotinepleisters of andere hulpmiddelen kunt u voor rekening nemen. Bovendien kan het ook in de kleine dingen zitten. Wat dacht u van een beloning na een langere tijd niet gerookt te hebben, zoals een cadeaubon of etentje? Deze beloningen kunnen uw rookbeleid absoluut een positieve boost geven!

Kan een kantoorhond verzuim voorkomen?

Een kantoorhond kan een leuke manier zijn om de sfeer op kantoor te verbeteren. Maar kan een kantoorhond ook helpen om verzuim tegen te gaan? Het antwoord op die vraag: ja, een hond op kantoor helpt in veel gevallen om verzuim te voorkomen. Hoe dat precies werkt? Daar vertellen we u in dit artikel meer over!

De kantoorhond is een goede reden om naar werk te gaan

Een kantoorhond kan effectief zijn tegen verzuim om verschillende redenen. Het geeft werknemers een goede reden om naar het werk te gaan. Een huisdier kan namelijk een gevoel van waardering geven. Voelt een medewerker zich ‘s ochtends niet helemaal lekker? Dan kan de gedachte dat u op kantoor verwelkomd wordt door een vrolijke viervoeter soms voldoende zijn om toch te gaan. Ook het gevoel dat u voor de kantoorhond moet zorgen, kan een reden zijn om toch naar kantoor te gaan.

Minder stress en een verbeterde concentratie

Een kantoorhond kan medewerkers motiveren om op een moeilijke dag toch naar werk te gaan. Daarnaast kunnen huisdieren stress verminderen en de concentratie verbeteren. Stress op de werkvloer kan een belangrijke oorzaak van verzuim zijn. Door stress weg te nemen, helpt een hond dus ook om verzuim tegen te gaan. En ook een verbeterde concentratie kan werkdruk wegnemen.

Een kantoorhond verbetert de onderlinge samenwerking

Wist u dat een hond op kantoor ook kan helpen om de onderlinge samenwerking en de sfeer te verbeteren? Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers zich comfortabeler voelen op de werkvloer. Als er sprake is van een goede onderlinge band, gaan medewerkers met meer plezier naar het werk. En daarmee neemt het risico op verzuim ook flink af.

Niet iedereen is hondenliefhebber

Een kantoorhond kan dus zeker helpen om verzuim tegen te gaan. Houd er echter wel rekening mee dat niet iedereen een hondenliefhebber is. Er zijn ook mensen die bang of allergisch zijn voor honden. Bovendien brengt een hond ook verantwoordelijkheden met zich mee. De hond moet goed getraind worden en uiteraard moet de hond ook uitgelaten worden. Als de hond niet goed getraind is, kan de hond de productiviteit ook juist negatief beïnvloeden.

Een kantoorhond alleen is meestal niet voldoende

Een kantoorhond is een preventieve maatregel tegen verzuim. Echter, zal een hond er natuurlijk niet voor zorgen dat verzuim helemaal niet meer voorkomt. Het is ook belangrijk dat uw leidinggevenden bepaalde signalen herkennen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdig ingrijpen wanneer u merkt dat iemand zich niet thuis voelt op de werkvloer. Ook is het belangrijk om juist te handelen als verzuim toch eens voorkomt. In dit geval kunt u Proficiënt Verzuimbegeleiding inschakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek.