• Home
  • Re-integratietraject

Re-integratietraject

Wanneer een werknemer na verzuim terugkeert, dient u als werkgever uw zaakjes op orde te hebben. Het goed en adequaat inrichten van het re integratietraject is dan ook een vak op zich. Niet voor niets kiezen steeds meer werkgever in Nederland voor de professionele diensten van professionele verzuimbegeleiders. Zoals de ervaren arbeidsdeskundigen van Proficiënt Verzuimbegeleiding.

Onze mensen vormen de uitvalsbasis en houvast binnen het re integratietraject van uw medewerker(s). Door gebruik te maken van ervaren en professionele arbeidsdeskundigen zijn zowel u als de werknemer in kwestie verzekerd van een soepel re integratietraject. U weet dan zeker dat er niets over het hoofd wordt gezien en dat de re-integratie van de desbetreffende persoon op de arbeidsmarkt gestroomlijnd verloopt.

Re integratietraject eerste spoor of tweede spoor

Belangrijk om te weten voor u als werkgever, is dat onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen in eerste instantie kijkt naar terugkeer naar eigen werk binnen uw organisatie. Wanneer de werknemer in kwestie terugkeert na ziekte, is het in principe de insteek om hem/haar in de oude functie te herinstalleren. Indien noodzakelijk, moeten hiervoor aanpassingen worden gedaan. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van verminderde mobiliteit.

Is dat geen optie, dan zal worden bekeken of de werknemer terug kan keren naar ander werk binnen uw organisatie. Dit alles valt binnen het re integratietraject onder eerst spoor re-integratie. Wanneer terugkeer binnen uw organisatie om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, wordt er door onze arbeidsdeskundige gekeken naar opties buiten uw organisatie. Dat is wat in vaktermen tweede spoor re-integratie wordt genoemd.

Re integratietraject bij ziekte, hoe werkt dat?

Na het eerste contactmoment met een van onze re-integratie-experts, gaan we binnen 5 werkdagen om de tafel met zowel werkgever (u dus) als werknemer. Nadat uit het arbeidsdeskundig onderzoek naar voren is gekomen voor welk spoor wordt gekozen (1e spoor of 2e spoor), wordt het re integratietraject in gang gezet. Doel is dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag gaat.

Het eerder opgestelde arbeidsdeskundig rapport is de leidraad die wordt gehanteerd om het re integratietraject zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven. In het geval van 1e spoor re-integratie keert de werknemer in dezelfde of een andere functie – mogelijk met aanpassingen – terug binnen uw organisatie. Deze optie wordt binnen het re integratietraject altijd als eerst bekeken.

Verdere hulp bij re integratietraject 2e spoor

Wanneer de werknemer wordt gere-integreerd via het 2e spoor, dus bij een andere werkgever, dienen er extra stappen te worden ondernomen. Onze vakmensen helpen bijvoorbeeld met het opstellen van een helder en goed CV en het schrijven van een sollicitatiebrief.  Ook wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken en uitleg gegeven over digitaal solliciteren. Indien noodzakelijk of gewenst, kan ook gezocht worden naar een werkervaringsplaats.

Mocht er een werkplek worden gevonden buiten uw organisatie, dan bieden wij de werknemer verdere ondersteuning bij het opstellen van een arbeids- of detacheringsovereenkomst. Ook begeleiding tijdens de eerste maand zit hierbij inbegrepen. Dit is voor u als (oud-)werkgever ook van belang, omdat u volgens de arbowet de plicht hebt om actief mee te werken aan het re integratietraject van uw (oud-)werknemer. Doet u dat niet, dan kunt u sancties opgelegd krijgen.

De kosten voor een re integratietraject

Het zal duidelijk zijn dat de kosten voor verzuimbegeleiding en het re integratietraject niet vastliggen. Dat is onder meer afhankelijk van het spoor dat wordt gekozen en hoe intensief de begeleiding moet zijn. Daarom werken we bij Proficiënt altijd met op maat samengestelde offertes, die u geheel vrijblijvend kunt aanvragen via onze website. Daarvoor kunt u bellen, of het formulier invullen.