• Home
  • Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

Met behulp van een arbeidsdeskundige worden de benutbare mogelijkheden van een verzuimend werknemer in kaart gebracht. Dat wil dus zeggen dat wordt gekeken naar re-integratie op de arbeidsmarkt. In eerste instantie wordt altijd gekeken naar een terugkeer in dezelfde functie bij de eigen werknemer. Hiervoor is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig.

In dat onderzoek wordt geïnventariseerd of het oude werk (voor het verzuim) nog passend is, of welke hulpmiddelen benodigd zijn om het oude werk weer passend te maken. Lukt dat niet, dan kijkt de arbeidsdeskundige naar andere mogelijkheden bij de eigen werkgever. Zo bestaat namelijk de mogelijkheid dat de werknemer in een andere functie kan terugkeren. Belangrijk is dat het nieuwe werk wel zo nauw mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden. Die kunnen na ziekte namelijk zijn verminderd.

Re-integratie eerste of tweede spoor

De hierboven beschreven situaties is wat in vaktermen ook wel eerste spoor re-integratie wordt genoemd. Deze term beschrijft dus de taak van de arbeidsdeskundige om een terugkerend werknemer na het verzuim opnieuw onder te brengen bij de eigen werkgever. Wanneer de arbeidsdeskundige samen met u en de werknemer een onderzoek start naar hoe de re-integratie moet worden ingericht, is dat altijd de eerste insteek.

Het kan echter voorkomen dat er binnen uw organisatie geen plek meer is voor de werknemer – zowel niet in uw oude functie, als in een nieuwe functie. In dat geval gaat de arbeidsdeskundige aan de slag om buiten de eigen organisatie passend werk te vinden. Dat wordt ook wel tweede spoor re-integratie genoemd. Welk spoor in welke situatie geschikt is, zal duidelijk worden na het arbeidsdeskundig onderzoek.

Wanneer gebruikmaken van een arbeidsdeskundige?

Wanneer een werknemer terugkeert na ziekteverzuim, is het lastig om in te schatten of deze baat heeft bij de expertise van een arbeidsdeskundige. In de meeste gevallen is het een arboarts die dit signaal geeft. Is dat het geval, dan is het zaak om een arbeidsdeskundige te vinden die voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden. Ervaring en kunde staan uiteraard voorop, maar er is nog meer.

Voor een succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt, zij het eerste spoor of tweede spoor, bent zowel u als de werknemer in kwestie gebaat bij praktische adviezen. De gecertificeerde adviseurs van Proficiënt Verzuimbegeleiding voorzien u dan ook niet alleen van een helder arbeidsdeskundig rapport met concrete conclusies, maar helpen ook in praktische zin. Denk daarbij aan simpele tips voor sollicitaties of procedures, zodat de werknemer zichzelf goed kan profileren bij een andere werkgever.

Hoe gaat een arbeidsdeskundige te werk?

Wanneer een van onze begeleiders voor u aan de slag gaat, maakt hij/zij eerst een inventarisatie van de mogelijkheden. Hiertoe behoort onder meer een 1-op-1-gesprek met zowel werknemer als werkgever. Waar mogelijk wordt ook de werkplek bezocht. Daarnaast worden alle partijen voorzien van een helder arbeidsdeskundig rapport, inclusief advies over de verdere aanpak van de re-integratie op de arbeidsmarkt. In deze fase wordt ook bekeken op welk spoor de re-integratie kan plaatsvinden.

Wanneer tweede spoor re-integratie de enige mogelijkheid is, helpt onze arbeidsdeskundige de werknemer met het realiseren van een helder en goed CV en het opstellen van een sollicitatiebrief. Ook krijgt hij of zij concrete hulp bij het voorbereiden van de sollicitatie en bij het zoeken naar een werkervaringsplaats. Wordt er een nieuwe werkgever gevonden? Dan helpt de deskundige de persoon in kwestie met het opstellen van de arbeids- of detacheringsovereenkomst en wordt tevens 1 maand begeleiding aangeboden.

De kosten voor een ervaren arbeidsdeskundige

Afhankelijk van het onderzoek en het re-integratietraject kunnen de kosten voor een arbeidsdeskundige uiteenlopen. Wilt u meer weten over wat de ervaren experts van Proficiënt Verzuimbegeleiding voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op door te bellen, of vul het formulier in op de website voor een vrijblijvende offerte op maat.