• Home
  • Bekortingsverzoek loonsanctie

Bekortingsverzoek loonsanctie

Loonsanctie ontvangen van UWV vanwege onvoldoende inspanningen binnen de re-integratie van uw werknemer en wilt u een bekortingsverzoek loonsanctie indienen? Proficiënt Verzuimbegeleiding helpt u snel van de loonsanctie af.

Wat is een loonsanctie?

UWV kan een loonsanctie opleggen op basis van twee verschillende gronden: op administratieve gronden en op inhoudelijke gronden. De loondoorbetalingsverplichting kan voor maximaal 1 jaar worden opgelegd. U kunt deze periode aanzienlijk verkorten door na het herstellen van de tekortkomingen een bekortingsverzoek loonsanctie in te dienen.

Deze bestaat uit een brief aan UWV met onderbouwing waarom dit moet worden ingewilligd. Daaraan bijgevoegd stuurt u de bewijsstukken waarmee u aantoont wat u heeft gedaan om uw tekortkomingen te herstellen. Na drie weken beoordeelt UWV of u uw tekortkomingen voldoende heeft hersteld.

Bent u van mening dat de loonsanctie onterecht is en wilt u de loonsanctie UWV opheffen? Dan kunt u tegen de beslissing van UWV bezwaar indienen.

Wanneer zet ik een bekortingsverzoek loonsanctie in?

Nadat UWV u een loonsanctie heeft opgelegd en heeft verplicht om maximaal 1 jaar langer het loon van de verzuimende werknemer door te betalen is het aan u om de tekortkomingen te herstellen.

Na het adequaat herstellen van de tekortkomingen dient u bij UWV een bekortingsverzoek loonsanctie in zodat UWV de herstelinspanningen beoordeeld en over gaat tot het beëindigen van de loonsanctie.

Waarom kiezen voor Proficiënt Verzuimbegeleiding?

Doet u een beroep op Proficiënt Verzuimbegeleiding? Dan kunt u rekenen op een persoonlijke en actieve aanpak. Bovendien bieden wij volgende voordelen:

Helder en inzichtelijk bekortingsverzoek
Jarenlange ervaring
Landelijke dekking
Kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
Houder van het Blik op Werk keurmerk
Ondersteuning voor MKB en Multinationals
UWV willigde reeds al onze bekortingsverzoeken loonsanctie in

Hoe verloopt uw bekortingsverzoek loonsanctie bij Proficiënt Verzuimbegeleiding?

Een van onze gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen helpt u via de volgende 3 fases:

Analyse tekortkoming(en)

Na een grondige analyse van uw re-integratie dossier en de loonsanctie die UWV heeft opgelegd, stellen wij een stappenplan (inclusief tijdspad) op om de tekortkomingen zo spoedig mogelijk te herstellen.

Fase 2: Herstellen tekortkoming(en)

Onze arbeidsdeskundige helpt u bij het herstellen van de tekortkomingen en het opstellen van de benodigde bewijsstukken hiervan.

Fase 3: Bekortingsverzoek opstellen & indienen

Een helder bekortingsverzoek loonsanctie met daaraan toegevoegd de bewijsstukken wordt door onze arbeidsdeskundige voor u opgesteld en toegestuurd aan UWV.

Wat kost een bekortingsverzoek loonsanctie?

De kosten variëren afhankelijk van de inhoud van de casus. Bel met één van onze medewerkers of vraag via onderstaand invulformulier gratis en vrijblijvend een offerte aan. U ontvangt tijdens werkdagen binnen twee uur een offerte op maat met een helder overzicht van de kosten.

Offerte Bekortingsverzoek loonsanctie

insert image
Adres
Kaatsbaan 27, 3082 DP Rotterdam
Bel ons
010-3075616
Contact opnemen
info@proficientgroep.nl