Proficiënt Verzuimbegeleiding bewijst elke dag dat het voorziet in een adequate opvolging van de Wet verbetering Poortwachter en voor de naleving van de Werkwijzer Poortwachter. Werkgevers hebben naar aanleiding van de uitgevoerde diensten door Proficiënt Verzuimbegeleiding nog nooit een sanctie ontvangen van UWV!

Proficiënt Verzuimbegeleiding is gevestigd in Rotterdam. Vanuit Rotterdam worden klanten bedient door heel Nederland. 

Wij hebben snelle doorlooptijden, werken alleen met ervaren professionals die in het bezit zijn van vereiste diploma’s en stellen kwaliteit voorop. 

Persoonlijk contact met de klant en een goede bereikbaarheid. Daar hechten wij voor onze klanten veel waarde aan. Wij houden daarom regelmatig contact over de vorderingen binnen een uit te voeren arbeidsdeskundig onderzoek en tweede spoor re-integratie traject.

Wij bieden arbeidsdeskundige onderzoeken, tweede spoor re-integratie en bekortingsverzoeken aan.

Ons klantenbestand varieert van de mkb-er met één man personeel tot multinationals met duizenden medewerkers. 

Goede kwaliteit tegen een redelijke prijs. Daarnaast beschikken we over ruim 10 jaar ervaring. 

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de re-integratiemogelijkheden van een verzuimende medewerker binnen én buiten de eigen organisatie.

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet rondom 1 jaar ziekte om inzicht te krijgen in de re-integratiemogelijkheden van een werknemer.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit dossierstudie door de arbeidsdeskundige, gesprekken met werkgever en werknemer en de uiteindelijke oplevering van een arbeidsdeskundig rapport inclusief conclusie en advies.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kost 925,00 euro.

Tweede spoor re-integratie is gericht op het vinden van passend werk voor een werknemer die mogelijk niet kan re-integreren in het eigen werk. 

Tweede spoor re-integratie start met een intakegesprek tussen een re-integratiespecialist en een verzuimende werknemer. Aan de hand van dit intakegesprek stelt de re-integratiespecialist een intakerapport op inclusief trajectplan. Middels een persoonlijke begeleiding en frequent contact tussen de re-integratiespecialist en de werknemer wordt gepoogd de re-integratiemogelijkheden van werknemer te benutten in passend werk bij een andere werkgever. 

Een tweede spoor re-integratie traject is de ondersteuning die een werknemer krijgt bij het zoeken van passend werk bij een andere werkgever, rekening gehouden met de beperkingen die een belemmering vormen voor re-integratie in werk bij de eigen werkgever.

Een bekortingsverzoek heeft als doel een loonsanctie opgelegd door UWV te verkorten.

Een bekortingsverzoek dien je schriftelijk in bij UWV.

Proficiënt Verzuimbegeleiding is te bereiken via e-mail: info@proficientgroep.nl en telefoon: 010-3075616.

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.