Menu

Een werknemer die langdurig ziek is, is voor zowel diegene als voor u als werkgever erg vervelend. Uw werknemer voelt zich immers niet goed, terwijl de werkzaamheden eigenlijk niet stil kunnen komen te liggen. Zo speelt vaak bijvoorbeeld de vraag of er vervanging moet komen en ook voor hoe lang. Betrokkenheid en begrip tonen voor de situatie als werkgever is enorm belangrijk, maar wat kunt u nog meer doen?

Arbeidsdeskundig onderzoek bij langdurige ziekte

Uiteraard wilt u graag dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan binnen uw organisatie. Ook veel langdurige zieke werknemers willen het liefst weer aan de slag. Een arbeidsdeskundig onderzoek door Proficiënt Verzuimbegeleiding brengt voor zowel werkgever als werknemer helder de mogelijkheden in kaart. Wat is er realistisch gezien mogelijk, zodat uw werknemer eventueel weer (deels) zou kunnen re-integreren?

Met een arbeidsdeskundig onderzoek houdt u grip op de situatie, terwijl u ondertussen ook uw werknemer helpt bij het herstel. In vier fasen wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn, om de drempel voor uw medewerker zo laag mogelijk te maken. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen, lees daarom hier 5 tips voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim.

Tweede spoor re-integratie van langdurige zieke werknemer

Wanneer een werknemer meer dan een jaar ziek is, worden de kansen dat een werknemer opnieuw kan integreren in uw organisatie steeds kleiner, zowel op korte als op lange termijn. De drempel wordt steeds hoger en vaak is er ondertussen ook al vervanging geregeld. Toch wilt u uw medewerker graag weer aan het werk helpen, zodat u allebei op een positieve manier verder kunt. Een tweede spoor re-integratie kan hierbij een uitstekende oplossing zijn.

Bij een tweede spoor re-integratie gaat Proficiënt Verzuimbegeleiding samen met werkgever en werknemer op zoek naar mogelijkheden om te integreren bij een ander werkgever. Met de werknemer kijken we wat zijn of haar vaardigheden en interesses zijn en bovendien kijken we vooral naar wat wel kan, in plaats van wat niet (meer) kan. Het is altijd een proces op maat, waarbij de werknemer als persoon centraal staat.

Bekortingsverzoek Loonsanctie bij onvoldoende inspanningen

Een bekortingsverzoek loonsanctie is een maatregel waar u liever vandaan blijft, toch is het zo nu en dan nodig. Wanneer een langdurige zieke medewerker, naar uw mening, echter te weinig inspanningen toont om te re-integreren kunt u een bekortingsverzoek Loonsanctie indienen bij het UWV. Hierdoor kan het UWV beslissen om de aan u opgelegde loonsanctie te beëindigen.

Proficiënt Verzuimbegeleiding helpt u graag om aan de hand van bewijsstukken van uw inspanningen om de medewerker te helpen een brief op te stellen voor het UWV. We brengen hiervoor stapsgewijs de tekortkomingen samen met u in kaart. Na het indienen van deze stukken ontvangt u doorgaans binnen drie weken uitsluitsel van het UWV of uw verzoek wordt ingewilligd.

Neem gerust contact met ons op.