Hebt u als werkgever in Rotterdam een langdurige zieke werknemer waarvan u graag wilt weten hoe de mogelijkheden voor een terugkeer op de werkvloer eruitzien? Dan biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst. Het doel van dit onderzoek is dat u een uitgebreid arbeidsdeskundig rapport ontvangt waarin de mogelijkheden tot re-integratie van de betreffende werknemer worden weergeven en onderbouwd.

Zo houdt u als werkgever grip op de situatie en weet u waar u aan toe bent. Proficiënt Verzuimbegeleiding is dé erkende specialist voor arbeidsdeskundig onderzoek in Rotterdam.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer uw werknemer langdurig ziek thuis is, kan het lastig zijn om van afstand zicht te houden op de situatie. Bovendien wordt de drempel om weer aan het werk te gaan alleen maar hoger voor de werknemer naarmate het ziekteverzuim langer duurt.

Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt uitkomst door aan de hand van de belastbaarheid van de werknemer de mogelijkheden voor arbeid bij de eigen of een andere werkgever in kaart te brengen. Zo krijgt u als werkgever een beter beeld van of de werknemer, al dan niet op korte termijn, zijn of haar werk weer zal kunnen hervatten en in welke vorm dit eventueel passend is. Ook de werknemer krijgt een beter beeld van de huidige situatie en de mogelijkheden binnen het bedrijf.

Specialist in Rotterdam

Proficiënt Verzuimbegeleiding heeft ruim tien jaar ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding in Rotterdam. Hierdoor bent u verzekerd van een adequate aanpak met snelle doorlooptijden. Voor zowel werknemer als werkgever is het immers prettig als er zo snel mogelijk een passende oplossing gevonden kan worden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek in Rotterdam door Proficiënt Verzuimbegeleiding wordt altijd uitgevoerd volgens de normen en eisen van de Wet verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige zal gesprekken voeren met zowel de werkgever als werknemer en het dossier uitgebreid bestuderen. Zo geeft de rapportage een zo volledig en realistisch mogelijk beeld bij de ontstane situatie.