• Home
 • Tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie opstarten voor uw langdurig zieke werknemer? Proficiënt Verzuimbegeleiding helpt u graag verder met een op maat en adequaat tweede spoor traject op maat conform de Wet verbetering Poortwachter.

Wat is tweede spoor re-integratie?

Tweede spoor re-integratie of 2e spoor begeleiding heeft als doel passend werk voor werknemers te vinden buiten de huidige organisatie bij langdurig verzuim.

Een 2e spoor traject wordt meestal ingezet nadat uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat een werknemer zijn werkzaamheden bij de huidige werkgever wellicht niet kan hervatten vanwege ziekte. Op die manier kan hij alsnog zijn volle potentieel benutten.

Als het einde van 2 jaar ziekte nadert en uw verzuimende werknemer nog steeds niet is hersteld, dan beoordeelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de tweede spoor re-integratie voldoende ‘adequaat’ is verlopen.

Dat betekent dat het 2e spoor traject dient te bestaan uit een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende activiteiten die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint.

Wanneer is tweede spoor re-integratie verplicht?

Zodra het niet (meer) zeker is dat uw werknemer zijn huidige werkzaamheden structureel kan hervatten binnen uw organisatie, moet er passende tweede spoor re-integratie worden ingezet, en dit uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie.

Tweede spoor re-integratie kan alleen achterwege gelaten worden na de eerstejaarsevaluatie, indien er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in de vorm van eigen, aangepast of ander passend werk.

Waarom kiezen voor Proficiënt Verzuimbegeleiding?

Doet u een beroep op Proficiënt Verzuimbegeleiding? Dan kunt u rekenen op een persoonlijke en actieve aanpak. Bovendien bieden wij volgende voordelen:

Heldere en inzichtelijke rapportages
Jarenlange ervaring
Landelijke dekking
Kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
Ondersteuning voor MKB en Multinationals
UWV beoordeelde reeds al onze 2e spoor re-integraties als adequaat

Hoe verloopt uw 2e spoor traject bij Proficiënt Verzuimbegeleiding?

Tijdens het 2e spoor traject worden u en uw werknemer bijgestaan door een vaste begeleider re-integratie die u na ieder voortgangsgesprek voorziet van een rapport. Ieder tweede spoor traject verloopt in 4 fases:

Fase 1: Intake

Tijdens een verkennend intakegesprek stellen wij een onderbouwd 2e spoor re-integratieplan op op basis van het persoonsprofiel, het zoekprofiel en de opleidingsnoodzaak van uw werknemer.Hierbij zijn arbeidservaring, specifieke vaardigheden, opleiding en gevolgde cursussen, belastbaarheid, en persoonsgebonden kenmerken van belang.

Fase 3: Oriëntatie en sollicitatiefase

Daarna helpen we uw werknemer solliciteren voor passende en haalbare betaalde functies en ondersteunen we hem tijdens de zoektocht naar een werkervaringsplaats. Zo schrijven we de werknemer bijvoorbeeld in bij minimaal 2 uitzendbureaus en nemen we een beroepskeuzetest af indien nodig. Daarbij plannen we om de 4 tot 6 weken een face-to-face voortgangsgesprek in om de ontwikkelingen te evalueren en bij te stellen indien nodig.

Fase 2: Aanbodversterkende fase

Na de intake krijgt de werknemer actieve begeleiding en training om zijn sollicitatievaardigheden, gesprekstechnieken en Curriculum Vitae te verbeteren. Tijdens deze fase houden we ook wekelijks contact met de werknemer om de verrichte inspanningen te bespreken.

Fase 4: Werk en nazorg

Zodra uw werknemer is geplaatst in passend werk bij een andere werkgever, ondersteunen wij bij het opstellen van een arbeids- of detacheringovereenkomst. Eventueel begeleiden wij de werknemer ook tijdens de 1e maand (proeftijd).

Kosten spoor 2 traject?

De kosten van een spoor twee traject re-integratie variëren afhankelijk van de inhoud van de casus van 1890 euro tot 2990 euro voor 6 maanden

Bel met één van onze medewerkers of vraag via onderstaand invulformulier gratis en vrijblijvend een offerte aan. U ontvangt tijdens werkdagen binnen 24 uur een offerte op maat met een helder overzicht van de kosten.

Basis
 • ✅ Intakegesprek
 • ✅ Onderbouwd intakerapport
 • ✅ Vaststellen persoonsprofiel
 • ✅ Vaststellen opleidingsnoodzaak
 • ✅ Realiseren CV & Sollicitatiebrief
 • ✅ Leren digitaal solliciteren
 • ✅ Training gesprekstechnieken
 • ✅ Inschrijving min. 2 uitzendbureaus
 • ✅ Wekelijkse sollicitatie
 • ❌ Hulp bij WIA-aanvraag
 • ❌ Opstellen contract bij plaatsing
 • ❌ 1 maand begeleiding bij plaatsing
 • ❌ Beroepskeuzetest
 • 3 Werkervaringsplaatsen te benaderen
 • 3 Rapportages
 • 3 Face-to-face contactmomenten
 • 1x per 2 weken contact met werknemer
1890,-/ 6 Maanden
Professioneel
MEEST GEKOZEN
 • ✅ Intakegesprek
 • ✅ Onderbouwd intakerapport
 • ✅ Vaststellen persoonsprofiel
 • ✅ Vaststellen opleidingsnoodzaak
 • ✅ Realiseren CV & Sollicitatiebrief
 • ✅ Leren digitaal solliciteren
 • ✅ Training gesprekstechnieken
 • ✅ Inschrijving min. 2 uitzendbureaus
 • ✅ Wekelijkse sollicitatie
 • ✅ Hulp bij WIA-aanvraag
 • ✅ Opstellen contract bij plaatsing
 • ❌ 1 maand begeleiding bij plaatsing
 • ❌ Beroepskeuzetest
 • 6 Werkervaringsplaatsen te benaderen
 • 6 Rapportages
 • 6 Face-to-face contactmomenten
 • 1x per week contact met werknemer
2125,-/ 6 Maanden
Excellent
 • ✅ Intakegesprek
 • ✅ Onderbouwd intakerapport
 • ✅ Vaststellen persoonsprofiel
 • ✅ Vaststellen opleidingsnoodzaak
 • ✅ Realiseren CV & Sollicitatiebrief
 • ✅ Leren digitaal solliciteren
 • ✅ Training gesprekstechnieken
 • ✅ Inschrijving min. 2 uitzendbureaus
 • ✅ Wekelijkse sollicitatie
 • ✅ Hulp bij WIA-aanvraag
 • ✅ Opstellen contract bij plaatsing
 • ✅ 1 maand begeleiding bij plaatsing
 • ✅ Beroepskeuzetest
 • 9 Werkervaringsplaatsen te benaderen
 • 7 Rapportages
 • 7 Face-to-face contactmomenten
 • 1x per week contact met werknemer
2990,-/ 6 Maanden

Informatie Tweede spoor Re-integratie

insert image
Adres
Kaatsbaan 27, 3082 DP Rotterdam
Bel ons
010-3075616
Contact opnemen
info@proficientgroep.nl