Tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie inzetten voor uw langdurig zieke werknemer? Proficiënt Verzuimbegeleiding ondersteunt met een passend en adequaat tweede spoor traject op maat, conform de Wet verbetering Poortwachter.

Neem direct contact op

Fase 1: Persoonlijke start (binnen 10 werkdagen na aanmelding

 • Intakegesprek
 • Onderbouwd intakerapport
  (inclusief trajectplan, persoonsprofiel en zoekprofiel)

Tijdens het intakegesprek vindt er een uitgebreide kennismaking plaats tussen de re-integratiespecialist en werknemer. Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit gesprek zijn onder andere de specifieke omstandigheden van de werknemer, de motivatie, wensen en mogelijkheden.

Ook wordt er met werknemer aandacht besteed aan het opstellen van een persoonsprofiel, zoekprofiel en het benoemen van passende functies. Bovendien wordt de werknemer tijdens het intakegesprek geïnformeerd over diens rechten en plichten met betrekking tot re-integratie en de Wet Verbetering Poortwachter. Dit alles, samen met een uitgebreid trajectplan, leest u terug in het intakerapport.

Offerte aanvragen

Tweede spoor re-integratie
Tweede spoor re-integratie

Fase 2: Oriëntatie- en aanbodversterkende fase (vanaf realisatie fase 1)

 • Realiseren Curriculum Vitae
 • Realiseren Sollicitatiebrief
 • Training gesprekstechnieken
 • Training digitale sollicitatievaardigheden (eventueel optimaliseren LinkedIn Profiel)
 • Training netwerkvaardigheden

In deze fase wordt de werknemer klaargestoomd om met succes passend werk te vinden.

Neem contact op

Fase 3: Begeleiding- en bemiddelingsfase (vanaf realisatie fase 2)

 • Inschrijving bij minimaal 2 uitzendbureaus
 • Solliciteren op passende en haalbare functies (minimaal 1 sollicitatie per week)
 • Inzet van onze uitgebreide netwerken
 • Actieve bemiddeling naar een werkervaringsplaats
 • Wekelijks contact met werknemer aangaande verrichte inspanningen
 • 1x per maand uitgebreid voortgangsgesprek tussen werknemer en re-integratiespecialist

Het solliciteren en benaderen van werkgevers staat hier centraal. Uw medewerker wordt ondersteund bij het wekelijks solliciteren naar passende- en haalbare functies. De werknemer krijgt regelmatig interessante informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast deelt de re-integratiespecialist ideeën over alternatieve mogelijk passende functies met werknemer. Ook het netwerk van Proficiënt Verzuimbegeleiding wordt ingezet om te komen tot plaatsing. De verrichte inspanningen worden eens per maand in een voortgangsgesprek met werknemer geëvalueerd en ontvangt u eens per maand in de vorm van een voortgangsrapport.

Offerte aanvragen

Tweede spoor re-integratie
Tweede spoor re-integratie

Fase 4: Plaatsing en nazorg (bij plaatsing van werknemer)

 • Zorgvuldige ondersteuning bij opstellen arbeids- of detacheringovereenkomst bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever
 • Eindgesprek met gericht advies over de toekomst van werknemer

Zodra de werknemer is geplaatst in passend werk bij een andere werkgever, biedt de re-integratiespecialist ondersteuning bij het opstellen van een arbeids- of detacheringovereenkomst. Daarnaast wordt werknemer ondersteund tijdens de eerste maand proeftijd om de continuïteit van de re-integratie te waarborgen.

Neem contact op

Reviews

Wat kost een Tweede spoor re-integratie

De kosten van een tweede spoor traject hangen af van de doorlooptijd van een tweede spoor re-integratietraject. Een traject van bijvoorbeeld 6 maanden kost €2250,- excl. Wilt u een passende offerte op maat ontvangen? Vraag dan een offerte aan via het onderstaande formulier. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur een offerte op maat.