Heeft u als werkgever in Amsterdam een werknemer die langdurig ziek is en wilt u weten wat de kansen zijn om deze werknemer terug te laten keren op de werkvloer? Arbeidsdeskundig onderzoek geeft u inzicht hierin. U ontvangt een uitgebreid arbeidsdeskundig rapport waarbij de mogelijkheden voor herintreding van uw werknemer worden getoond en deze mogelijkheden zijn onderbouwd.

Proficiënt Verzuimbegeleiding biedt arbeidsdeskundig onderzoek in Amsterdam. Hierdoor bent u op de hoogte van uw werknemer en weet u de situatie.

Waarvoor is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Als een medewerker langdurig ziek thuis is, kan het lastig zijn om de situatie op afstand te monitoren. Bovendien nemen de herintredingsdrempels voor werknemers toe naarmate het ziekteverzuim langer wordt.

Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt uitkomst door de mogelijkheid van tewerkstelling bij de eigen werkgever of een andere werkgever aan te geven op basis van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer. Zo krijgen de werkgevers een beter beeld of werknemers op korte termijn weer aan het werk kunnen en op welke manieren dit zinvol is.

Specialist in Amsterdam

Proficiënt Verzuimbegeleiding heeft meer dan tien jaar ervaring in verzuimbegeleiding in Amsterdam. Het resultaat is een gestroomlijnde aanpak met snelle doorlooptijden. Het is immers goed voor werknemers en werkgevers als er zo snel mogelijk een passende oplossing wordt gevonden.

Proficiënt Verzuimbegeleiding biedt arbeidsdeskundig onderzoek in Amsterdam en wordt altijd uitgevoerd volgens de Wet verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige zal gesprekken hebben met zowel werkgevers als werknemers en neemt dossiers onder de loep. Op deze manier geeft het rapport een zo volledig en realistisch beeld van de situatie die zich heeft voorgedaan.