Menu

Het verlies van een dierbare heeft een grote impact op de mentale staat. Het is belangrijk om te kunnen rouwen, om het te verwerken en een plekje te kunnen geven. Wanneer uw werknemer te maken krijgt met het overlijden van een geliefde, dan heeft dat tevens een impact op de inzetbaarheid van de werknemer qua werk. We vertellen u eerst meer over de regelgeving omtrent rouwverlof. Daarna geven we u tips over wat u als werkgever kunt doen voor de werknemer om de situatie zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Wanneer vrij geven bij overlijden van familie?

U bent als werkgever verplicht om iemand verlof te geven als een direct familielid overlijdt. Hoe lang dat precies is, hangt af van de situatie. Het zogenoemde calamiteitenverlof staat in de wet beschreven als zo lang als nodig om een dringend privéprobleem op te lossen.

Bij overlijden van (overige) familieleden, geliefden of vrienden kunt u iemand bijzonder verlof geven. Of dit wettelijk verplicht is staat beschreven in de cao. In de meeste gevallen staat dat voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof staat. Uiteraard mag u hier altijd in het voordeel van de werknemer vanaf wijken.

Bij calamiteitenverlof mag u als werkgever achteraf aan de werknemer vragen om aan te tonen waarom de verlofperiode noodzakelijk was (of u dit wilt doen is natuurlijk de vraag, het zal niet ten goede komen van de motivatie van de werknemer).

Rouw en werk: tips voor werkgevers 

U kunt natuurlijk strak de wet opvolgen en het daarbij laten, maar vanuit menselijk- en zelfs bedrijfsoogpunt is het aanbevolen om de werknemer ruimte te geven. Dat is beter voor de emotionele staat van de werknemer, en op termijn daarom ook beter voor het bedrijf. Hieronder een aantal tips die u kunnen helpen.

Laat de werknemer rouwen

Wie zelf ooit te maken heeft gehad met het overlijden van een dierbare die weet dat het de gedachten flink bezig kan houden. Het is dan ook belangrijk om de werknemer tijd te gunnen om te rouwen. De periode dat dat duurt zal, afhankelijk van de persoon in kwestie en hoe dicht de overleden persoon bij hem of haar stond, verschillen per werknemer.

Praten en handelen naar behoeften

Praten is de oplossing voor veel kwesties. Vraag de werknemer waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft en probeer indien mogelijk daarnaar te handelen. Een paar extra dagen vrij, wat eerder van werk vertrekken? Daar heeft u als werkgever vaak meer aan dan strikte regels opstellen. Laat zien dat u flexibel bent en meedenkt.

Bied de werknemer een luisterend oor en handel naar de behoeften. Een werknemer die niet gefocust is, zal immers toch ondermaats presteren. Daar heeft u beiden niets aan. Begrip is in deze situatie juist belangrijk, want daar krijgt u op een later moment meer voor terug als de werknemer weer aan de slag gaat.

Voel signalen aan en laat zien dat u meeleeft

Natuurlijk wilt u als werkgever dat het werk zo goed als mogelijk doorloopt. Een overlijden is echter een impactvolle situatie waar iedereen ongewild mee te maken krijgt. Oprechte interesse tonen in hoe het met iemand gaat is al een goede zet. Niet iedereen is even goed in praten, sommige mensen klappen dicht. Als u de volgende signalen opmerkt dan kan het helpen om aan de werknemer voor te stellen wat extra dagen vrij te nemen.

  • Volledig dichtklappen, of juist extreem vrolijk doen
  • Ongeconcentreerd zijn, fouten maken in het werk
  • Klanten op een onjuiste manier te woord staan
  • Langer pauze houden of vaak te laat komen

Overleg de mogelijkheden op het werk

Uiteraard wenst u dat de werknemer de rouwperiode goed doorstaat, bij voorkeur zo snel mogelijk zodat deze weer op volle kracht mee kan draaien. U begrijpt dat iemand moet rouwen, maar u moet ook aan de resultaten en continuïteit denken. Deze gedachten kunnen botsen, aan u om er een goede werkwijze in te vinden.

Ook hier geldt weer: ga in gesprek. Vraag de rouwende werknemer naar de belastbaarheid en mogelijkheden. Wie weet zou diegene enkele uren per dag willen werken, of zijn er enkele verantwoordelijkheden die nu even zwaar vallen en die liever even weggegeven worden. Door hier samen helder over te communiceren, loopt het bedrijf vaak beter door.

Professionele hulp inschakelen 

Merkt u dat de werknemer in kwestie er mentaal gezien niet (meer) uitkomt? Dan kunt u ervoor kiezen om hulp te bieden in de vorm van een psycholoog. Soms is de situatie al zover gesluimerd dat uw werknemer thuis is komen te zitten.

Als u samen geen oplossing tot re-integratie vindt, dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden. De arbeidsdeskundige kijkt onder meer naar het belastbaarheidsprofiel en kijkt samen met de werknemer en werkgever of werkhervatting mogelijk is. Zo niet, dan worden alternatieve oplossingen besproken. Soms kan een verzuim situatie ook voortkomen uit combinaties van factoren, en was het overlijden net de druppel.

Bij Proficiënt Verzuimbegeleiding werken we graag oplossingsgericht aan een situatie van (langdurig) verzuim. Heeft u nog vragen of wilt u een arbeidsdeskundig onderzoek starten? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op