Menu

Als werkgever krijgt u gegarandeerd met ziekteverzuim te maken. Bij langdurige ziekte is het belangrijk om goed contact met de werknemer te houden. Het doel is dat uw werknemer uiteindelijk kan re-integreren. Een arbeidsdeskundig onderzoek maakt inzichtelijk hoe de werknemer weer deel kan nemen aan het arbeidsproces. Maar wat als er gedurende de verzuimperiode een arbeidsconflict ontstaat? Hier leest u wat u in dit geval kunt doen als werknemer!

Verzuim als gevolg van een arbeidsconflict

In sommige gevallen meldt een medewerker zich ziek na een arbeidsconflict. Het is uiteraard niet de bedoeling dat iemand zich zonder medische reden ziek meldt. Toch komt dit in de praktijk veel voor. Belangrijk is om bij ziekteverzuim zo snel mogelijk een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts kan vaststellen of er een medische reden voor het verzuim is. Indien daadwerkelijk sprake is van ziekte, geeft de bedrijfsarts advies om het herstel te bevorderen.

Is er geen sprake van ziekte? Dan is het belangrijk om samen met de medewerker tot een oplossing te komen. In eerste instantie kunt u samen met uw medewerker naar een oplossing zoeken. Werkt dat niet? Dan kunt u een afhankelijke mediator inschakelen.

Een arbeidsconflict als gevolg van verzuim

Het is ook mogelijk dat er een arbeidsconflict ontstaat tijdens de verzuimperiode. Bijvoorbeeld omdat er onenigheid ontstaat over de reden van het verzuim. Belangrijk is om steeds goed contact te onderhouden met de verzuimende medewerker. Ook nu geldt dat een bedrijfsarts vast kan stellen of er een geldige reden is om te verzuimen. U kan en mag dit als werkgever dus niet zelf beoordelen.

Indien er een geldige verzuimreden is, helpen de bedrijfsartsen de medewerker bij re-integratie op de werkvloer. Voor een soepele re-integratie is het van belang dat ook het conflict wordt opgelost. Ga daarom ook zelf met uw medewerker in gesprek. Verwijt de medewerker daarbij niet dat hij verzuimt. Indien u het conflict niet kunt oplossen, vormt een mediator mogelijk de oplossing.

Blijkt dat er geen sprake is van een medische reden om te verzuimen? Dan is het belangrijk om met de medewerker in gesprek te gaan. Ook als de reden van verzuim niet medisch is, is er vaak een reden voor het verzuim. Belangrijk is om samen tot een oplossing te komen.

Wat als het arbeidsconflict niet opgelost wordt?

Is er sprake van verzuim als gevolg van een arbeidsconflict? Of heeft u een arbeidsconflict over verzuim? Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kunt u in dit geval een mediator inschakelen. Indien u helemaal niet tot een oplossing kunt komen, is tweede spoor re-integratie door Proficiënt Groep een optie. Daarbij proberen we om de medewerker bij een andere werkgever onder te brengen.

Veelgestelde vragen

Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer ontstaat wanneer er sprake is van een conflict tussen een werkgever en een werknemer over de arbeidsrelatie, de werksituatie of de arbeidsvoorwaarden.

Een aantal mogelijke oplossingen zijn: het voeren van een open gesprek tussen werkgever en werknemer om de verschillen van inzicht te bespreken en oplossingen te vinden, het inschakelen van een mediator of bemiddelaar om te helpen bij de communicatie en onderhandelingen, het opstellen van een plan van aanpak om de werksituatie te verbeteren, of het beëindigen van de arbeidsrelatie via ontslag of vertrekregeling.

Tijdens een arbeidsconflict moet een werkgever zich aan de Wet Verbetering Poortwachter houden en een plan van aanpak opstellen om de werknemer te begeleiden bij zijn/haar re-integratie. De werkgever moet ook contact onderhouden met de werknemer en de bedrijfsarts, en passende maatregelen nemen om de werkomgeving aan te passen aan de mogelijkheden van de werknemer.