Menu

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, re-integratiebedrijven en arbodiensten bij de begeleiding en re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Op 1 juli 2021 werd de Werkwijzer Poortwachter vernieuwd, met nieuwe regelingen en veranderingen, onder meer met betrekking tot verlof en payrolling. We vertellen u meer over de wijzigingen.

UWV Werkwijzer Poortwachter

Nog even kort over de Poortwachter Werkwijzer. Hierin geeft het UWV de verwachtingen vanuit werkgevers en arbeidsdeskundigen aan, die worden verlangd om re-integratie voor zieke werknemers te stimuleren. Zo staan er richtlijnen in over de toetsingen hoe het UWV controleert of uw inspanningen voor re-integratie van de werknemer voldoende zijn. Het is van uiterst belang om deze te volgen, om op deze manier ziekteverzuim onder werknemers zo veel mogelijk tegen te gaan. Samengevat leest u in de Werkwijzer Poortwachter UWV:

  • Wat verwacht het UWV van de werkgever betreft re-integratie van werknemer?
  • Hoe toetst het UWV of uw re-integratie-inspanningen voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor werkgever als blijkt dat deze re-integratie-inspanningen volgen de betreffende toetsing onvoldoende waren?

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter 1 juni 2021

In de nieuwe Werkwijzer Poortwachter, versie 1 juni 2021 (vervanger van oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’) zijn een aantal richtlijnen geactualiseerd. Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB – 1 januari 2020), een regel die erop gericht is om vast personeel financieel aantrekkelijker te maken.

Een van de nieuwe richtlijnen uit de WAB is dat payroll medewerkers voortaan recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Daarnaast dienen oproepkrachten na 12 maanden een aanbod voor vaste uren te krijgen.

Wijzigingen payrolling en uitzenden in nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Uit de WAB zijn nieuwe richtlijnen voor de Werkwijzer Poortwachter tot stand gekomen. Wat betekent dat concreet? Een payrollonderneming of detacheerder was altijd al verantwoordelijk voor re-integratie van werknemers. Een verandering in de nieuwe Werkwijzer Poortwachter (hoofdstuk 6 – Bijzondere arbeidsverhoudingen) zit hem in de definitie en uitvoering van 1e en 2e spoor re-integratie.

Oude richtlijn: onder spoor 1 re-integratie werd verstaan de begeleiding naar werk bij de oorspronkelijke inlener, werk bij een andere inlener of werk bij de payrollwerkgever of detacheerder zelf, waarbij werknemer bij dezelfde formele werkgever in dienst blijft.

Nieuwe richtlijn: spoor 1 re-integratie wordt voor payrollwerkgever beperkt tot begeleiding naar werk binnen die van de oorspronkelijke inlener of binnen de eigen organisatie. Spoor 2 re-integratie bevat de begeleiding naar werk bij een andere opdrachtgever of inlener.

Nieuwe verlof richtlijnen in Werkwijzer Poortwachter

Ook betreft verlof zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. De richtlijn is én blijft dat het opnemen van verlof re-integratie niet mag schaden. In de nieuwe Werkwijzer is opgenomen dat de omvang van het dienstverband zonder verlof bepalend blijft voor het doel van re-integratie, zelfs als de werknemer op de eerste ziektedag al gebruik maakt van de verlofregeling (zorgverlof, seniorenverlof of ouderschapsverlof). Dit heeft te maken met het feit dat bij tweede spoor re-integratie niet altijd van dezelfde verlofregelingen gebruik wordt gemaakt als bij de oude werkgever.

Werkwijzer Poortwachter COVID-19 addendum

Eerder al (18 mei 2020) werd er een addendum (aanvulling) toegevoegd aan de Werkwijzer Poortwachter. Hierin werd benoemd hoe de re-integratie-inspanningen van de werkgever werden beoordeeld in verhouding tot de geldende coronamaatregelen. Er stond onder meer dat de belastbaarheid van de werknemer vanwege COVID-19 altijd een probleemanalyse en een aanpassing in het plan van aanpak vereist.

Contact met Werkwijzer Poortwachter specialist

Bovengenoemde zijn richtlijnen van de wijzigingen, maar er zijn nog een aantal uitzonderingssituaties en kleine lettertjes. U doet er daarom als werkgever altijd verstandig aan om de nieuwste versie van de Werkwijzer Poortwachter door te lezen. Nog beter is het om contact op te nemen met de arbeidsdeskundigen van Proficiënt Verzuimbegeleiding. Zo weet u zeker dat u de juiste stappen zet voor het stimuleren van de re-integratie van uw werknemer en dat u voldoet aan de eisen en richtlijnen die zijn opgenomen in de nieuwste Werkwijzer Poortwachter van het UWV.

Neem vrijblijvend contact met ons op.