Menu

Indien u een werknemer in dienst heeft die ziek is geworden dan bent u verplicht hem of haar hulp te bieden bij re-integratie. Gedurende een periode van 2 jaar dient u diegene tevens het loon door te betalen. Heeft u na afloop van deze 104 weken niet voldoende inzet getoond voor hulp bij re-integratie dan loopt u het risico op een loonsanctie. Een niet- wenselijke maatregel voor uw bedrijf die u liever wilt voorkomen. We vertellen u hoe.

Wanneer een loonsanctie?

Een loonsanctie is een opgelegde maatregel vanuit het UWV die stelt dat u uw zieke werknemer in plaats van 2 jaar, maximaal 3 jaar loon moet doorbetalen. Gedurende deze periode mag u uw werknemer niet ontslaan. De maatregel wordt opgelegd wanneer door de Landelijke Loonsanctiecommisie (LLC) van het UWV bepaald wordt dat u niet voldoende inzet heeft getoond betreft de re-integratie van de werknemer. Gedurende dit 3 e jaar kunt u optioneel een bekortingverzoek loonsanctie indienen om de periode te verkorten. Hierin moet u aantonen dat u concrete actie hebt ondernomen om alsnog te voldoen aan de re-integratie richtlijnen. U leest hier uitgebreid over de inhoud van de loonsanctie.

Loonsanctie voorkomen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen en daarom kunt u er gedurende de eerste 2 jaar van het ziekteverzuim het beste zoveel mogelijk aan doen om te werknemer te helpen re- integreren. De richtlijnen zijn gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter die in 2002 ingevoerd werd. Hierbij dient u maatregelen te nemen op het gebied van spoor 1 en eventueel spoor 2 re-integratie.

Stap 1 – Spoor 1

Als eerste stap dient u altijd te kijken of het mogelijk is voor een zieke werknemer om de eigen functie (deels) te hervatten. Dit kan bijvoorbeeld door dagelijkse taken te verlichten, delen ervan over te dragen aan collega’s, het dienstrooster aan te passen of de werkplek anders in te richten.

Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan kunt u kijken of ander passend werk bij u op de werkvloer een optie is. Hierbij dienen bedrijfsprocessen goed in kaart te worden gebracht. Waar nodig behoort omscholing tot het proces. Heeft u een werknemer met een tijdelijk contract in dienst, met een functie die de zieke werknemer ook zou kunnen vervulling? Dan bent u verplicht om na afloop van de tijdelijke contractperiode de zieke werknemer de functie te laten overnemen.

U kunt een loonsanctie voorkomen door professioneel arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren, waarbij tot in detail in kaart wordt gebracht wat de mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf.

Neem contact met ons op voor een arbeidsdeskundig onderzoek

Stap 2 – Spoor 2

Zijn er geen passende mogelijkheden middels spoor 1, dan is de vervolgstap om te kijken naar de mogelijkheden voor 2 e spoor re-integratie. Dit is bovendien verplicht wanneer er binnen een jaar na ziekteverzuim nog geen spoor 1 oplossing gevonden is. Spoor 2 wil zeggen dat er gekeken wordt of er passend werk bij een andere werkgever gevonden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld middels detachering of middels 2 contracten, waarbij de werknemer (deels) uitgeleend wordt aan een ander bedrijf. U bent verplicht deze stappen te nemen om een loonsanctie te voorkomen.

Proficiënt Verzuimbegeleiding staat u graag tot dienst bij het onderzoeken van demogelijkheden voor herinzetbaarheid van uw langdurig zieke werknemer. We bieden maattrajecten en verzamelen tevens de benodigde bewijsstukken die noodzakelijk zijn om aan het UWV aan te kunnen tonen dat u er alles aan heeft gedaan om de re-integratie van uw werknemer te bewerkstellingen. Optioneel voeren we een haalbaarheidsonderzoek 2e spoor uit om te kunnen aantonen of dit traject zinvol is voor uw medewerker.

Neem vrijblijvend contact op voor een adviesgesprek over re-integratie spoor 2

Tekortkoming leidt tot loonsanctie

Wanneer u bovenstaande stappen dus niet voldoende heeft uitgevoerd óf op de juiste manier heeft aangetoond dan loopt u het risico op een loonsanctie. Het is daarom van uiterst belang dat u dit op de goede manier aanpakt. U zal namelijk niet de eerste werkgever zijn die hierop ‘tekortschiet’, zo kunnen we concluderen uit loonsanctie cijfers gepubliceerd door het UWV.

Gemiddeld gezien krijgt 0,42% van de bedrijven minimaal 1 loonsanctie per jaar opgelegd. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers blijft dat aantal veelal beperkt tot 1 sanctie. Bij bedrijven met minimaal 100 werknemers zien we al snel een stijging van 2 tot 3 loonsancties per jaar en bij bedrijven met meer dan 500 werknemers komen minimaal 5 sancties per jaar ook regelmatig voor. Logisch, hoe meer werknemers u in dienst heeft, hoe groter de kans dat er iemand uitvalt.

Wat opvalt is dat bedrijfstakken als overheid, onderwijs en (financiële) dienstverlening hoog scoren wat betreft aantal loonsancties. De uitzendsector en bouwsector krijgen er relatief weinig mee te maken. Van de 21.872 beoordeelde re-integratieverslagen werden er 2.390 niet akkoord bevonden (cijfers UWV 2015-2017). Dat is een percentage van 11%.

Schakel hulp in voor re-integratie en het voorkomen van een loonsanctie

Zoals u leest liegen de cijfers er niet om en is het dus belangrijk om in een vroegtijdig stadium al direct te starten met het nemen van de juiste stappen. Probeer allereerst te
voorkomen dat u werknemer ziek wordt door een passende arbeidsomgeving te bieden. Dreigt uw werknemer onverhoopt langdurig ziek te worden? Laat zien dat u er alles aan doet om diegene middels spoor 1 of 2 te laten re-integreren. Schakel deskundig advies in, want dat kan u op termijn veel geld én rompslomp besparen. Proficiënt Verzuimbegeleiding heeft jarenlange ervaring en kan u perfect helpen met een traject op maat, van re-integratie hulp tot advies bij het oplossen van een loonsanctie en het indienen van een bekortingsverzoek.