Menu

Wanneer u te maken krijgt met verzuim van een medewerker, dan is het af toe lastig om te begrijpen wat er nu precies aan de hand is en wat u wel of juist niet kunt verwachten van uw medewerker. U hebt de beste bedoelingen, maar tegelijkertijd wilt u als bedrijf ook graag verder. U voelt zich machteloos. De relatief nieuwe privacywetten hebben dat bovendien niet gemakkelijker gemaakt. Toch is het belangrijk een actieve rol te nemen bij verzuim als werkgever, maar wat kunt u hierin doen? Proficiënt Verzuimbegeleiding geeft u graag enkele tips om hier actief mee aan de slag te gaan.

Wees betrokken bij verzuim

Een medewerker die langdurig niet of slechts beperkt kan werken vindt dit doorgaans vaak zelf ook erg vervelend. Het is daarom belangrijk betrokkenheid te tonen in hoe het gaat met uw medewerker. Hij of zij wordt daardoor gemotiveerd en voelt zich bovendien gehoord, wat erg belangrijk is tijdens het herstelproces. Let er wel op dat u vanwege de wet Autoriteit Persoonsgegevens niet eens meer mag vragen wat uw werknemer mankeert of welke behandelingen hij of zij ondergaat, deze regels zijn ontzettend streng. Leg daarom niet de focus op wat er niet goed gaat met uw medewerker, maar focus op wat u voor hem of haar kunt betekenen.

Het tonen van betrokkenheid en interesse heeft bovendien een preventief effect, zeker wanneer het om verzuim door mentale problemen of een burn-out gaat. Niet iedereen komt zomaar met zijn of haar problemen of twijfels naar u als werkgever toe. Een werknemer die zich gehoord voelt, zal sneller deze stap nemen.

Kijk wat er wél kan

Bij verzuim is het belangrijk niet te focussen op het negatieve, maar juist op het positieve. Zo kan een langdurige zieke werknemer wellicht niet full time het werk doen wat hij of zij voorheen deed, maar zijn er wellicht wel taken binnen uw bedrijf die wél zouden kunnen. Denk hierbij voorbeeld aan:

  • Een medewerker die voorheen lichamelijk werk deed, maar dat niet meer kan, kan wellicht wel van waarde zijn door kantoorwerkzaamheden uit te voeren.
  • Hebt u wellicht meerdere locaties, waardoor een medewerker (al dan niet tijdelijk) bij een andere locatie aan de slag kan?
  • Kan uw medewerker bijvoorbeeld beginnen met één of twee dagen per week helpen bij een andere afdeling?

Kortom: wees creatief en denk niet in beperkingen, maar in kansen. Ga hierbij ook vooral het gesprek met uw medewerker aan, zodat hij of zij hier ook inspraak in heeft of ideeën in kan brengen. Zo is hij of zij ook extra gemotiveerd.

Hulp bij re-integratie

Veel werkgevers zien enorm op tegen het voeren van re-integratiegesprekken. Hoe langer u echter wacht met de start van een re-integratietraject, hoe moeilijker de re-integratie binnen uw bedrijf wordt. Proficiënt Verzuimbegeleiding helpt u graag bij de stapsgewijze re-integratie van uw medewerker. Zo kan een arbeidsdeskundig onderzoek voor zowel u als uw medewerker duidelijkheid bieden over welke mogelijkheden er zijn om toch weer aan de slag te gaan. Wanneer dit niet binnen uw bedrijf kan, om welke reden dan ook, kan ook een tweede spoor re-integratietraject hierbij een goede uitkomst zijn.

Neem gerust contact met ons op.