Menu

Een bedrijfsarts beoordeelt of werknemers wel of niet kunnen werken. Hij of zij is wat dat betreft de beslissende schakel om te weten welke acties u dient te ondernemen om uw werknemer wel of niet passend werk te bieden. Uiteraard hoeft u de bedrijfsarts bij een griepje niet meteen te bellen, maar wanneer het uitzicht op snelle re-integratie op de werkvloer ver weg lijkt dan kan het toch een goede keuze zijn.

Wanneer schakelt u een bedrijfsarts in?

U kunt een bedrijfsarts inschakelen wanneer u een werknemer heeft die al een tijdje ziek is. Officieel gezien hoeft u dit pas te doen in de zesde week nadat het verzuim is ingegaan, maar het kan zeker geen kwaad om dit eerder te doen. U wilt immers dat uw werknemer zo snel mogelijk kan re-integreren, eventueel met ander passend werk.

Bent u verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?

Als bedrijf bent u volgens artikel 14 lid 1 van de Arbowet verplicht om u te laten adviseren door een deskundige over de staat van een zieke werknemer. Dit kan door een bedrijfsarts of een arboarts (die laatste werkt onder toezicht van de bedrijfsarts).

De reden dat u een deskundige dient in te schakelen, is omdat u zelf geen medisch oordeel mag vellen over de arbeids(on)geschiktheid van werknemers. Tevens mag u dit zelf niet schriftelijk vastleggen en er officieel gezien zelfs niet naar vragen, tenzij de werknemer uit zichzelf zijn of haar verhaal doet.

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

U kunt de bedrijfsarts ook zien als een verzuimbegeleider. Er behoren verschillende taken tot het proces die kunnen bijdragen aan re-integratie of het op den duur aanvragen van een uitkering:

Beoordelen van ziekmelding: de bedrijfsarts bekijkt de ziektemelding om te beoordelen welke mogelijkheden er nog wel zijn om te functioneren op de werkvloer. De bedrijfsarts legt dus focus op mogelijkheden, niet op beperkingen.

Beoordelen van ziektebeeld: tijdens een of meerdere spreekuren gaat de bedrijfsarts met de werknemer in kwestie in gesprek om een beter beeld te krijgen van de ziekte, het herstel en mogelijke oplossingen. Dit zowel op mentaal als fysiek vlak.

Optioneel lichamelijk onderzoek doen: op de vraag of een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen is het antwoord ‘ja’, mits dat nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen. Aan de hand van vastgestelde beperkingen kan de arts beter advies geven. Werknemers mogen lichamelijk onderzoek overigens wel weigeren.

Re-integratie mogelijkheden bespreken: met de casemanager of verantwoordelijke in kwestie gaat de bedrijfsarts het gesprek aan en er wordt schriftelijk gedocumenteerd. Hierin wordt de voortgang van de zieke werknemer besproken en geeft de arts advies op het gebied van re-integratie opties.

Opstellen van probleemanalyse: het maken van een probleemanalyse is wettelijk nodig om het hele ziekteproces betreft re-integratie soepel te laten verlopen.

Eindoordeel voor WIA-uitkering: mocht de betreffende werknemer na twee jaar nog ziek zijn dan stelt de bedrijfsarts een eindrapportage op waarin de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk/arbeidsongeschiktheid besproken worden.

Wat mag bedrijfsarts met werkgever delen?

De bedrijfsarts is de schakel tussen werkgever en werknemer, maar het is zeker niet zo dat de arts alle informatie met de werkgever hoort te delen. Specifieke informatie delen mag namelijk niet (tenzij de werknemer daar toestemming voor geeft), omdat de bedrijfsarts als medisch professional beroepsgeheim heeft. De bedrijfsarts licht in principe in over de volgende zaken:

  • In hoeverre de werknemer in staat is (welk) werk te verrichten
  • Een indicatie van de resterende verzuimtijd
  • Eventuele behandelingen die werknemer volgt

Overigens is het interessant om te weten dat een bedrijfsarts niet kan verplichten dat uw werknemer weer aan de slag gaat. Hij of zij heeft een adviserende rol en zal u bijvoorbeeld het advies geven dat de werknemer arbeidsgeschikt is en dus weer aan het werk kan, of juist het tegenovergestelde. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de bedrijfsarts dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Het belang van re-integratie

U als werkgever heeft er baat bij dat de re-integratie zo soepel mogelijk verloopt. Natuurlijk wilt u graag een passende oplossing, zodat de werknemer zo snel mogelijk duurzaam aan het werk kan. Neem contact op met Proficiënt Verzuimbegeleiding om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Na uw aanvraag gaan we razendsnel aan de slag met het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Veelgestelde vragen

Een bedrijfsarts heeft eerst een opleiding tot basisarts gevolgd en heeft vervolgens een specialisatie tot bedrijfsarts afgerond. Deze specialisatie duurt vier jaar en vindt plaats aan een universiteit of opleidingsinstituut.

  • Langdurige of terugkerende ziekte van een werknemer.
  • Ongevallen of incidenten op de werkvloer.
  • Werkgerelateerde klachten of gezondheidsproblemen.
  • Verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers.

Een bedrijfsarts werkt vaak samen met andere zorgverleners, zoals de huisarts en de specialist. De bedrijfsarts richt zich echter specifiek op de relatie tussen werk en gezondheid. Hij/zij heeft daarom een specifieke deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en kan adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek of over ander werk dat beter past bij de gezondheidssituatie van de werknemer.