Menu

Wanneer we het hebben over ziekte en verzuim in professionele sferen, worden deze twee woorden vaak als synoniemen voor elkaar gebruikt. Toch is dat onterecht, want verzuim hoeft niet altijd te betekenen dat u ziekt bent en ziekte hoeft niet per se te betekenen dat er verzuim ontstaat. Ook de term ziekteverzuim klopt in feite niet, want u verzuimt om te werken, niet om ziek te zijn. Welke regels zijn er echter wanneer u verzuimt van werk omdat u ziek bent?

Doorbetaling loon

Een belangrijke vraag voor (langdurig) zieke werknemers is of er nog steeds loon doorbetaald wordt. Voor de eerste twee jaar van uw ziekte is dat het geval. Doorgaans krijgt u bij ziekte echter niet uw volledige loon uitbetaald, hiervoor gelden een aantal regels:

Eerste ziektejaar:
• Soms heeft u te maken met één of twee wachtdagen waarin er geen loon uitbetaald wordt, dat is afhankelijk van uw cao of contract.
• U ontvangt minimaal 70% van uw loon, bovendien moet de werkgever dit aanvullen tot het minimumloon wanneer deze 70% lager is.
• Ziek tijdens de zwangerschap, door de bevalling of door een orgaandonatie? Dan wordt 100% van het loon doorbetaald.
• Afhankelijk van de cao van uw bedrijf is het mogelijk dat u meer loon ontvangt.

Tweede ziektejaar:
• U ontvangt minimaal 70% van uw loon, maar de werkgever hoeft dit niet meer aan te vullen tot het minimumloon.
• Het is mogelijk een toeslag aan te vragen bij het UWV wanneer uw gezin onder het sociaal minimum komt met 70% van uw loon.

Bent u langer dan twee jaar ziek? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Werkt u als oproepkracht of uitzendkracht? Dan is de doorbetaling van het loon afhankelijk van uw contract of cao.
Let op: Hebt u minder dan vier weken gewerkt voordat u weer ziek bent? Dan dienen de ziekteperioden bij elkaar te worden opgeteld en wordt het bestaande ziekteverzuim simpelweg hervat.

Re-integratie bij ziekteverzuim

Bij langdurige ziekte wordt er door de werkgever doorgaans een re-integratietraject gestart. Het is belangrijk dat u probeert hier zo goed als u kan aan mee te werken. Uw verzuim is namelijk ook voor uw werkgever erg vervelend, ook al zegt hij of zij dit wellicht niet hardop. Besef bovendien dat de drempel om weer aan de slag te gaan alleen maar groter wordt naarmate de re-integratie langer duurt. Zie het dus als iets positiefs en een poging van uw werkgever om u te helpen!

Een re-integratietraject via Proficiënt Groep start vrijwel altijd met een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit wordt in gang gezet door uw werkgever. Bij een arbeidsdeskundig onderzoekt gaat Proficiënt Groep met u kijken naar wat niet (meer) kan, maar vooral naar wat realistisch gezien wel kan. Wellicht is er ander werk wat u kunt doen of is minder werkdagen een oplossing.

Lukt het niet meer om bij uw werkgever te integreren, om welke reden dan ook, dan gaan wij met u en uw werkgever het gesprek aan over een tweede spoor re-integratie. Op basis van uw kwaliteiten en mogelijkheden brengen we zo in kaart of u wellicht bij een ander bedrijf een mooie nieuwe uitdaging aan kunt gaan. Zo kunt u op een positieve manier een nieuwe stap zetten in uw herstel.

Neem vrijblijvend contact met ons op.