Menu

Wanneer een werknemer al een tijdje ziek is dan is het soms lastig om te weten hoe ziek die persoon werkelijk is. Zijn er mogelijkheden om te re-integreren, al dan niet met ander passend werk? Om dit te beoordelen wordt een bedrijfsarts ingeschakeld. Mogelijk beslist de bedrijfsarts dat uw werknemer toch kan werken. Hoe ziet dit traject eruit en waar houdt u als werkgever rekening mee? We vertellen u er meer over.

Wanneer bedrijfsarts inschakelen?

Als werkgever bent u bij wet verplicht (artikel 14 lid 1 van de Arbowet) om u te laten adviseren door een deskundige over de staat van de zieke werknemer. Dit kunt u laten doen door een bedrijfsarts of arbodienst. Een bedrijfsarts is afgestudeerd in geneeskunde en heeft een aanvullende studie van vier jaar gevolgd. Een arboarts werkt onder toezicht van de bedrijfsarts. Er wordt onder andere een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verricht en bijstand verleend bij verzuimbegeleiding en re-integratie.

Als werkgever mag u namelijk niet zelf een medisch oordeel vellen over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer. Ook mag u niet informeren naar de aard of oorzaak van het verzuim, tenzij de werknemer dit zelf vertelt. U mag dit in geen geval schriftelijk vastleggen.

Rapportage door bedrijfsarts

Tijdens het consult dient de werknemer alle relevante gezondheidsinformatie te geven, zodat de bedrijfsarts kan bepalen in welke mate de werknemer arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt is. Zo kan de bedrijfsarts u als werkgever adviseren over mogelijke re-integratie. Tevens ontvangt u indien van toepassing verzuimbegeleiding en een beoordeling van de loondoorbetalingsverplichting.

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken?

Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling. Werken kan in dit geval alleen door u als werkgever geëist worden wanneer het oordeel van de bedrijfsarts arbeidsgeschikt is.

Pakt het oordeel voor u anders uit en bent u het niet eens met de beslissing van de bedrijfsarts? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het oordeel is niet bindend, maar kan helpen om re-integratie te stimuleren of het salaris aan te vechten bij de rechter.

Stimuleer re-integratie van werknemer

Zowel werknemer én u als werkgever hebben er belang bij om re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is uiteraard fijn als uw werknemer aangeeft waarom hij of zij ziek is en dat u samen naar een passende oplossing kunt zoeken. Wanneer uw werknemer langdurig ziek is dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden. Bij Proficiënt Verzuimbegeleiding schetsen we een goed beeld van de mogelijkheden om uw werknemer op een gezonde manier te laten re-integreren. Ook kan tweede spoor re-integratie een oplossing zijn.

Kijken naar re-integratiemogelijkheden is niet alleen belangrijk voor uw werknemer en voor het kostenplaatje van uzelf, maar zorgt er ook voor dat u kunt aantonen dat u er alles aan doet en aan gedaan heeft om uw werknemer aan het werk te helpen. U bent volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) namelijk verplicht om uw werknemer de juiste begeleiding te bieden. Mocht de werknemer ziek blijven, dan voorkomt u op lange termijn loonsanctie en kunt u de werknemer uiteindelijk op wettelijke grond ontslaan. U heeft niet alleen bewijs, maar kunt ook voor uzelf zeggen dat u alles heeft geprobeerd om een ideale situatie te creëren.

Neem contact op voor arbeidsdeskundig advies