Menu

Kortdurend zorgverlof is niet zomaar voor werknemers die een pauze willen nemen van het gewone werk. Het valt ook niet onder ziekteverzuim. Werknemers gebruiken hun kortdurende zorgverlof om in geval van nood bij de familie te zijn. Het verlof is bedoeld voor een persoonlijke of familiale aangelegenheid. In deze blog leggen we uit wat kortdurend verlof precies is, hoeveel verlofdagen u heeft en meer vragen die je hebt.

Wanneer heb ik recht op kortdurend zorgverlof?

U kunt alleen kortdurend zorgverlof opnemen als dat redelijk voor u is. Kortdurend zorgverlof is geen vervanging voor zwangerschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof, of verlof voor personen ten laste, hoewel u het mogelijk tegelijk met een van deze andere vormen van verlof kunt opnemen. U hebt recht op kortdurend zorgverlof in één van de volgende omstandigheden:

  • U hebt uw zwangerschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof opgebruikt en u hebt recht op werkhervatting volgens een verminderd arbeidspatroon
  • U hebt geen zwangerschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof opgenomen, maar bent afwezig geweest van het werk wegens zwangerschap, bevalling of adoptie
  • U heeft verlof nodig omdat u voor een ouder familielid zorgt dat een ernstige gezondheidstoestand heeft en anders naar het ziekenhuis zou moeten
  • U moet vrij nemen omdat uw kind ziek is en meer dagelijkse zorg nodig heeft dan normaal.

Hoeveel kortdurend zorgverlof heb ik per jaar?

Het kortdurend zorgverlof is een nieuw voordeel dat werkgevers hun werknemers moeten aanbieden. Het gaat om betaald verlof, dat werknemers kunnen gebruiken wanneer zij voor een ziek familielid of iemand met een handicap moeten zorgen.

U kunt het gebruiken in het geval van een direct familielid, zoals uw kinderen of echtgenoot, en in bepaalde gevallen kunt u het gebruiken voor andere naaste familieleden, zoals uw ouders of uw schoonfamilie.

Uw verlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week? Dan heeft u recht op maximaal 8 dagen of 64 uur zorgverlof binnen een periode van 1 jaar.

Krijg ik tijdens kortdurend zorgverlof betaald?

Of u tijdens uw verlof wordt doorbetaald, hangt af van het beleid van uw bedrijf. Sommige werkgevers betalen u door terwijl u voor uw gezin zorgt, andere doen dat niet.

Als u tijdens uw verlof wordt doorbetaald, is dat meestal een percentage van uw salaris. Het kan ook 100% van uw salaris zijn als uw werkgever naast het traditionele ziekteverlof en de vakantiedagen ook een verzekering voor medisch gezinsverlof of een verzekering voor kortdurend zorgverlof aanbiedt.

Als u in loondienst bent (dus niet per uur betaald wordt), moet u volgens de wet betaald worden tijdens kortdurend zorgverlof – maar alleen als u minder dan drie dagen aaneengesloten afwezig bent. Als u langer dan drie opeenvolgende dagen afwezig bent, hoeft u werkgever u niet te betalen voor de vrije tijd.

Als u een per uur betaalde werker bent, hoeft uw werkgever u niet te betalen voor de tijd die u tijdens het kortdurend zorgverlof mist.

Verder vragen? Neem dan contact met ons op.