Menu

Is uw werknemer bijna 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? In de 88e week krijgen u en uw werknemer een brief vanuit het UWV betreft de WIA-aanvraag. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en voorziet werknemers van een uitkering die door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken. Waar moet u als werkgever rekening mee houden bij een WIA-aanvraag? We vertellen u er meer over.

WIA-aanvraag werkgever na 2 jaar verzuim

Voor u als werkgever is het een vervelende situatie wanneer een werknemer langdurig ziek is. U betaalt immers het loon en maakt wellicht ook nog tijd en kosten voor een vervangend personeelslid. Daarnaast heeft u geïnvesteerd in een re-integratietraject voor uw werknemer. Is hier geen oplossing uitgekomen? Dan biedt een WIA-aanvraag werkgever uitkomst.

Een werknemer dient zelf de aanvraag voor een WIA-uitkering in te dienen bij het UWV. Hier gaat echter een langdurig traject aan vooraf en daarin speelt u als WIA-aanvraag werkgever een belangrijke rol.

Wanneer een WIA-uitkering?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldoen moet zijn voordat een werknemer een WIA-uitkering kan ontvangen. Allereerst de mate van arbeidsongeschiktheid, die moet minstens 35% zijn. Dat wordt bepaald door het verschil in loon dat de werknemer verdiende voordat hij of zij ziek werd én het loon dat ondanks de beperkingen nog verdiend kan worden. Een werknemer moet er alles aan hebben gedaan om te re-integreren.

Verplicht re-integratietraject door werkgever

Als werkgever is het belangrijk om te weten dat u de juiste stappen moet nemen om te voorkomen dat een werknemer een WIA-uitkering gaat aanvragen. Anders gezegd, u moet een traject overwegen waarmee u de werknemer de kans geeft om te re-integreren. Dat kan zijn in de huidige functie, een andere passende functie of wellicht een tweede spoor re-integratie.

Wanneer het UWV de WIA-aanvraag beoordeelt, dan bekijken ze of u als werkgever de juiste stappen voor re-integratie heeft genomen. Is dit volgens hen niet het geval dan loopt u het risico op een loonsanctie. Dat betekent dat u de werknemer maximaal een jaar extra loon moet doorbetalen, zonder dat het dienstverband beëindigt kan worden.

WIA-aanvraag: werkgever & werknemer in overleg

U als werkgever blijft het beste met uw werknemer overleggen gedurende het hele ziektetraject. De WIA-aanvraag wordt door de werknemer het beste samen met de werkgever ingediend, zodat de benodigde documenten overzichtelijk verzameld kunnen worden, waaronder een probleemanalyse, een getekend plan van aanpak, evaluaties, oordelen van werkgever en bedrijfsarts en alle re-integratieactiviteiten. Deze moeten worden ingediend bij het UWV.

Advies en re-integratiehulp van Proficiënt Verzuimbegeleiding

Om voor de WIA-aanvraag te bewijzen dat u als werkgever er alles aan heeft gedaan om de werknemer te helpen re-integreren, kunt u terecht bij Proficiënt Verzuimbegeleiding. We ondersteunen u op het gebied van verzuim- en re-integratievraagstukken, onder meer via arbeidsdeskundig onderzoek en tweede spoor re-integratie. Onderneem tijdig actie wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Zo komt u later niet voor ongewenste sancties te staan. Bovendien is het natuurlijk nog fijner als u middels een re-integratietraject uw werknemer werkelijk kan laten re-integreren op de werkvloer.

Neem gerust contact met ons op.