Menu

Voor een werkgever is het natuurlijk nooit prettig als werknemers ziek zijn. U hecht waarde aan hun gezondheid en bovendien is het voor de bedrijfsvoering beter als werknemers optimaal kunnen presteren. Kan arbeidsdeskundige expertise het ziekteverzuim onder werknemers verkorten? Daarover vertellen we u in dit artikel.

Arbeidsdeskundige expertise voor verkorten ziekteverzuim

Het vroegtijdig inzetten van arbeidsdeskundige expertise verkort het ziekteverzuim, dat is een feit. Op deze manier zorgt u er namelijk voor dat uw werknemers weer zo snel mogelijk kunnen re-integreren. Dat kan zowel bij u op de werkvloer zijn, als bij een andere werkgever (tweede spoor re-integratie).

Een arbeidsdeskundige neemt namelijk alle mogelijkheden onder de loep om de werksituatie te bevorderen, opties die wettelijk aanvaardbaar zijn en waar u zelf mogelijk niet aan gedacht had. Op deze manier hebben zowel werknemer als werkgever voordeel bij arbeidsdeskundige expertise.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een van uw werknemers langdurig ziek is dan biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst. Hiervoor is het van belang dat u een professional inschakelt, die toetsing doet op basis van normen en eisen van de Wet verbetering Poortwachter. Diverse re-integratiemogelijkheden worden bekeken en concreet onderbouwd.

Door de mogelijkheden voor uw werknemer tijdig in kaart te brengen en te benutten, houdt u maximaal grip op de re-integratie. U draagt bij aan optimaal herstel en biedt goede verzuimbegeleiding. Dit zorgt ervoor dat de situatie niet tijden blijft aanhouden, maar stimuleert juist dat een werknemer zo snel mogelijk weer contact met de werkvloer kan krijgen.

Arbeidsdeskundige inzetten is win-win-winsituatie

Door een arbeidsdeskundige in te schakelen laat u zien dat u betrokken bent bij uw medewerker en dat u er alles aan doet om deze zo spoedig mogelijk te laten re-integreren. Dat is niet alleen van belang voor de werknemer in kwestie, maar ook voor u als bedrijf. U moet immers de werknemer blijven doorbetalen gedurende de ziekteperiode, en daarnaast heeft u mogelijk ook nog kosten aan een vervangende kracht.

In sommige gevallen is het helaas niet mogelijk om een werknemer binnen een jaar terug te laten komen in het bedrijf, bijvoorbeeld omdat het werk niet meer haalbaar is als gevolg van ziekte. Een arbeidsdeskundige overlegt in dit geval de mogelijkheden voor tweede spoor re-integratie, waarbij naar duurzaam passend werk bij een andere werkgever gezocht wordt.

Een win-win-winsituatie, want dit biedt vaak een ideale oplossing voor zowel de werknemer, uzelf én de nieuwe werkgever!

Feit: een arbeidsdeskundige zorgt voor korter ziekteverzuim

We kunnen op de stelling van dit artikel concluderen dat arbeidsdeskundige expertise een korter ziekteverzuim kan bevorderen. U zorgt er als werkgever op deze manier voor dat u vroegtijdig actie onderneemt en alles in werking stelt om de werknemer weer aan het werk te krijgen, bij u of bij een ander. Daar heeft u beiden baat bij.

Bovendien wordt de werknemer op deze manier getriggerd om zelf mee te werken aan een voorspoedig herstel. Waar hij of zij eerder misschien bij de pakken neer zou gaan zitten, wordt diegene op deze manier gestimuleerd om mee te werken aan re-integratie. Zo biedt arbeidsdeskundige hulp een positieve bijdrage aan de re-integratie van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Proficiënt Verzuimbegeleiding voor arbeidsdeskundige expertise

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde partij die u kan ondersteunen met arbeidsdeskundige expertise, bijvoorbeeld met een arbeidsdeskundig onderzoek of tweede spoor re-integratie? Dan bent u bij Proficiënt Verzuimbegeleiding aan het juiste adres. Onze professionele arbeidsdeskundige kijkt altijd naar de beste concrete stappen, afgestemd op uw bedrijf, situatie en de reden van het ziekteverzuim van de medewerker. Zo komen we tot een sterk actieplan, waarmee we het ziekteverzuim onder uw werknemers kunnen verkorten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.