Menu

1. Certificering en achtergrond van de arbeidsdeskundige

Het vak van arbeidsdeskundige is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus zo noemen en iedereen mag het beroep uitoefenen. Je wilt dus het kaf van het koren scheiden op het moment dat jij een arbeidsdeskundige gaat inhuren. Het eerste waarnaar je kunt kijken is de certificering/achtergrond.

Vraag naar zijn ervaring en eventueel of deze een Post HBO opleiding tot arbeidsdeskundige heeft afgerond.

2. Registratie van de arbeidsdeskundige

Bij het uitkiezen van een arbeidsdeskundige is het daarnaast goed om te bekijken of deze geregistreerd is. Dit gaat heel makkelijk door de naam van de arbeidsdeskundige in te typen op de website van Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Zo weet je dat deze zich dient te houden aan bepaalde voorschriften en gedragsregels zoals onafhankelijkheid en objectiviteit.

3. Vraag naar de werkwijze

Een arbeidsdeskundige zet je in om een helder advies te krijgen over hoe je de re-integratie van jouw zieke werknemer verder moet invullen. Het is dus niet gek om te vragen om een voorbeeld rapportage, voordat je een opdracht verleend. Dit kan jou inzicht geven in de wijze waarop de arbeidsdeskundige zijn onderzoek uitvoert, rapporteert en terugkoppelt naar jou.

Let hierbij vooral op of de opbouw van de rapportage logisch is en of dit allemaal samenkomt in een conclusie en advies.

4. Check de beschikbaarheid

De beschikbaarheid van een arbeidsdeskundige is ook niet onbelangrijk. Je bent tenslotte binnen de Wet Poortwachter gehouden aan bepaalde termijnen.

Je wilt dus niet een arbeidsdeskundige inzetten, welke een maand later het onderzoek kan uitvoeren, waardoor je alsnog een termijn van UWV overschrijdt.

Houd bij de inzet rekening met een duur van 2 weken voor de ontvangst van het definitieve rapport. Na het verlenen van een opdracht is het normaal gesproken haalbaar om binnen 10 werkdagen een arbeidsdeskundig onderzoek te laten afnemen.

Let hierbij op dat je bij je arbo arts al een Functionele Mogelijkheden Lijst hebt laten opstellen. Deze maakt inzichtelijk wat de belastbaarheid is van de werknemer en is dus noodzakelijk voor het goed uit laten voeren van een arbeidsdeskundig onderzoek.

5. Beoordeel de prijs

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan qua prijs nogal variëren. Hieraan ligt ten grondslag dat bij langdurig verzuim van een werknemer er op den duur een arbeidsdeskundige moet worden ingezet. Een arbeidsdeskundige zorgt er namelijk voor dat het verzuim korter is.

In de markt zie je dat grote arbodiensten hier gebruik van maken. Zij sturen de bij hun aangesloten klanten een (vaak te hoge) offerte, maar vertellen de klant niet dat ze elders ook een arbeidsdeskundige kunnen inhuren.

Vraag dus bij meerdere partijen informatie en een offerte aan. De prijzen variëren van ongeveer 800 euro tot soms meer dan 1500 euro.

Extra tip!

PS: Nog een extra tip. De reiskosten kan je er bijna altijd vanaf onderhandelen!

Heb je aanvullende vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.