Menu

Het is uiteraard vervelend wanneer een werknemer geruime tijd ziek is. Enerzijds moet u uw zieke werknemer doorbetalen, anderzijds maakt u wellicht kosten voor een vervanger. Mogelijk overweegt u wat de opties zijn voor het ontslaan van uw zieke werknemer. We vertellen u over de regels, situaties en mogelijkheden.

Wanneer mag u een zieke werknemer ontslaan?

De regels omtrent het ontslaan van zieke werknemers zijn strikt in Nederland. In principe zijn werknemers goed beschermd, mits zij tijdens ziekte laten zien dat ze hun best doen om te re-integreren indien mogelijk.

U kunt een zieke werknemer ontslaan bij frequent ziekteverzuim en bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid – zowel korter als langer dan 2 jaar. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden die we hieronder per situatie aan u toelichten.

Frequent ziekteverzuim

Wanneer een werknemer zich frequent ziek meldt dan kan u als werkgever flinke schade oplopen. Het productieproces of de bedrijfsvoering kan zo immers onder druk komen staan. Is dit het geval, dan kunt u als werkgever een verzoek tot ontslag indienen bij de kantonrechter.

Een zieke werknemer ontslaan op basis van frequent ziekteverzuim heeft een aantal voorwaarden. Zo mag de oorzaak van het verzuim niet bij u als werkgever liggen, bijvoorbeeld omdat u onvoldoende zorg aan de arbeidsomstandigheden heeft besteed. Ook moet u aannemelijk maken dat de gezondheidssituatie van de werknemer naar verwachting het eerste half jaar niet zal verbeteren, en dat de zieke werknemer zijn werk niet in aangepaste vorm kan doen. Een deskundigenverklaring van het UWV is vereist voor een (positieve) uitspraak van de kantonrechter.

Minder dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt

In principe kunt u een zieke werknemer niet ontslaan tijdens de eerste 2 jaar (104 weken) van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

  • U mag een zieke werknemer ontslaan indien deze pas ziek is geworden nadat u als werkgever een verzoek om toestemming voor ontslag bij het UWV heeft gedaan, of wanneer u de kantonrechter heeft verzocht om de tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid te ontbinden. In dit geval was de ziekte namelijk niet de reden voor het ontslag.
  • Is bovengenoemde niet het geval? Dan kunt u een zieke werknemer ontslaan indien deze volgens het UWV niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie. Hierbij kunt u denken aan het weigeren tot omscholing of het uitvoeren van ander passend werk.

Meer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt

Indien uw werknemer langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt is én wanneer het niet aannemelijk is dat hij of zij binnen een half jaar zal herstellen, dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Let op, het is belangrijk dat u alle mogelijkheden voor aangepast werk of herplaatsing binnen het bedrijf hebt bekeken. Als u hieraan niet heeft voldaan dan loopt u het risico op een loonsanctie (boete), waarbij u nog een extra jaar loon moet doorbetalen aan de werknemer. Niet wenselijk natuurlijk!

Re-integratie zieke werknemer versnellen met Proficiënt Verzuimbegeleiding

Zoekt u naar manieren om de re-integratie van uw werknemer in gang te zetten? Hier kan Proficiënt Verzuimbegeleiding u goed bij helpen. We starten een arbeidsdeskundig onderzoek waarbij we een analyse maken van de re-integratiemogelijkheden voor uw werknemer. Ook een tweede spoor re-integratietraject behoort tot de mogelijkheden.

Weigert uw werknemer om te re-integreren en werkt deze niet of onvoldoende mee aan het traject? Dan kunt u bewijsstukken leveren aan het UWV dat u een plan heeft opgesteld voor de werknemer, maar dat deze niet bereid is tot het aanpakken van de situatie. In deze onwenselijke situatie is het mogelijk om de zieke werknemer te ontslaan. Tevens voorkomt u zo een mogelijke loonsanctie wanneer uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is. Proficiënt Verzuimbegeleiding geeft u graag gericht advies en helpt u bij het oplossen of afhandelen van de situatie op de best mogelijke manier.