Menu

De kantoortuin als ideale werkplek

De kantoortuin is al jarenlang een veelgebruikt concept voor het inrichten van kantoren. Alleen is er in de afgelopen jaren veel discussie ontstaan over de vraag of de kantoortuin nog wel zo ideaal is als we altijd hebben gedacht. In dit artikel gaan we dieper in op de voor- en nadelen van de kantoortuin en kijken we of het nog steeds de ideale werkplek is en kan zijn.

Voordelen van een kantoortuin

Een kantoortuin zorgt voor een open en transparante werksfeer. Hier kunnen medewerkers makkelijk contact met elkaar hebben en snel overleggen. Dit draagt bij aan een gevoel van verbondenheid tussen de medewerkers. Iedereen is namelijk in dezelfde ruimte en raken hierdoor meer betrokken met elkaar en daardoor ook met het bedrijf. Het bevordert communicatie, samenwerking en positieve werkcultuur. Dit zorgt weer voor betere prestaties.

Bovendien kan de kantoortuin kostenbesparend zijn, omdat er minder muren en deuren nodig zijn. Hierdoor kan er meer ruimte gecreëerd worden voor werkplekken en kan het bedrijf kosten besparen op de bouw en inrichting van het kantoor.

Nadelen van een kantoortuin

Heeft een kantoortuin ook nadelen? Ja, één van de grootste nadelen is dat het zorgt voor afleiding en verstoring van de concentratie. Medewerkers hebben vaak last van geluidsoverlast en worden gestoord door hun andere collega’s. Dit leidt tot verminderde productiviteit en prestaties.

Een ander nadeel van een kantoortuin is dat het leidt tot stress en gezondheidsproblemen. Medewerkers hebben minder privacy en kunnen zich minder goed concentreren. Dit zorgt voor meer stress. Bovendien verspreiden ziektekiemen zich makkelijker in een kantoortuin. Als dit leidt tot meer ziekteverzuim zorgt dat voor problemen.

Inrichting van de kantoortuin

Het is belangrijk om bij het inrichten van een kantoortuin goed na te denken over de behoeften van de medewerkers. Wat willen zij graag? Een open en transparante werksfeer of juist privacy en rust? Kijk ook naar welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Wordt er veel concentratie vereist, dan is een kantoortuin minder geschikt.

Ga je wel een kantoortuin inrichten? Kijk naar dingen waar je rekening mee kunt houden om nadelen te verminderen. Plaats bijvoorbeeld akoestische panelen om geluidsoverlast te verminderen. Creëer ook afgesloten ruimtes waar medewerkers zich terug kunnen trekken om geconcentreerd te kunnen werken.

Een ander belangrijk punt bij de inrichting van de kantoortuin is het gebruik van technologie. Tegenwoordig bestaan er tal van tools om het werken in een kantoortuin efficiënter te maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van communicatiemiddelen zoals Slack en Zoom om op afstand te overleggen.

Tot slot, houd rekening met de persoonlijke voorkeuren van medewerkers. Niet iedereen voelt zich natuurlijk even prettig in een kantoortuin. Dus kijk naar de behoeften van individuele medewerkers en creëer een kantoortuin die voor iedereen prettig is om in te werken.

Is het nog steeds de ideale werkplek?

Is de kantoortuin nog steeds de ideale werkplek? Hierop is niet één concreet antwoord. Het hangt namelijk sterk af van het bedrijf en de medewerkers. Dit betekent dat sommige bedrijven de kantoortuin nog steeds een ideale werkplek vinden, terwijl dit voor andere bedrijven juist niet meer het geval is.

8 tips om je personeel mentaal en fysiek fit te houden

Als werkgever is het belangrijk om je personeel niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond te houden. Het belang van een gezonde werknemer wordt namelijk vaak onderschat, maar een gezonde werknemer is productiever, creatiever en minder vaak ziek. Daarom is het belangrijk om als werkgever te investeren in het welzijn van je personeel. In deze blog geven we 8 tips om je personeel mentaal en fysiek fit te houden.

Tip 1: Creëer een ergonomische werkplek

Een ergonomische werkplek is essentieel voor de fysieke gezondheid van je personeel. Zorg dat stoelen, bureaus en computers op de juiste hoogte afgesteld zijn om rug- en nekklachten te voorkomen.

Tip 2: Stimuleer beweging en gezonde voeding

Langdurig zitten is slecht voor de gezondheid. Stimuleer je personeel om regelmatig op te staan en een rondje te lopen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een korte pauze om te stretchen of door het aanbieden van zit-sta bureaus. Ook gezonde voeding draagt bij aan een goede levensstijl. Zorg voor gezonde opties in de bedrijfskantine en stimuleer je personeel om gezonde keuzes te maken.

Tip 3: Zorg voor ontspanning en balans

Stress is een belangrijke oorzaak van mentale gezondheidsproblemen. Zorg daarom voor ontspanningsmogelijkheden, zoals een yoga- of meditatieles, of bied de mogelijkheid om even te ontspannen in een stilteruimte. Zorg daarbij ook voor een goede werk-privébalans. Dit is van belang voor de mentale gezondheid van je personeel. Bied daarom flexibele werktijden aan. Hierdoor kan het personeel hun werk en privéleven beter combineren.

Om deze ontspanning en balans verder te stimuleren kan je als werkgever de mogelijkheid tot (deels) thuiswerken bieden. Dit kan je personeel ook rust geven.

Tip 4: Investeer in je personeel

Investeer ook in de ontwikkeling van je personeel, dit zorgt ook voor waardering en motivatie. Dit kan in de vorm van coaching, counseling en/of workshops. Het geven van complimenten en erkenning zorgt ook voor een positieve werksfeer en draagt bij aan de gezondheid van je personeel. Laat je personeel weten dat hun werk gewaardeerd wordt!

Tip 5: Organiseer teambuildingactiviteiten

Teambuildingactiviteiten dragen bij aan de sociale verbondenheid én zorgen voor een positieve werksfeer. Organiseer bijvoorbeeld een sportmiddag of een gezellige borrel. Stimuleer je personeel ook om onderling samen sociale activiteiten te ondernemen.

Tip 6: Zorg voor voldoende groen en daglicht

Zorg dat je personeel voldoende daglicht op de werkplek krijgt. Een gebrek aan daglicht kan namelijk leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Creëer ook eventueel wat groen op de werkplek om het gevoel van welzijn te verhogen.

Tip 7: Communiceer openlijk en transparant

Een open en transparante communicatie zorgt voor vertrouwen en een goede werksfeer. Wees open over bijvoorbeeld bedrijfsdoelen, veranderingen en de visie van het bedrijf. Hierdoor voelen medewerkers zich betrokken bij de organisatie.

Respecteer ook elkaars grenzen en geef je personeel ruimte voor eigen creativiteit en innovatie. Hierdoor kunnen ze zichzelf zijn en voelen ze zich uitgedaagd om goede prestaties te leveren.

Tip 8: Bied vrijwilligerswerk aan

Biedt je personeel de mogelijkheid om een dag of een aantal dagen per jaar vrijwilligerswerk te doen. Dit kan zorgen voor een gevoel van zingeving en betekenisvol werk. Dit zal dan weer bijdragen aan de fysieke en mentale fitheid en ten goede komen van zowel het personeel als het bedrijf.