Menu

Welke arboregels gelden bij thuiswerken?

Tijdens de COVID-19 pandemie werd thuiswerken regel in plaats van uitzondering. Sommige bedrijven merkten dat werknemers zich thuis beter konden concentreren, waardoor zij het hybride werken (deels thuis en deels kantoor) als standaard instelden. Als werkgever is het echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving rondom thuiswerken. In dit artikel vertellen we welke arboregels bij thuiswerken gelden.

Arboregels thuiswerken – Zorgplicht

De werkgever moet te allen tijde zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers, ook als er thuis gewerkt wordt. Dit is vastgelegd in de wet als Zorgplicht op basis van Arbowet (artikel 3) en het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658). Ook in het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn regels opgenomen omtrent plaatsonafhankelijk arbeid. In praktijk wil dat zeggen dat de thuiswerkplek aan een aantal eisen moet voldoen.

    Werkgever moet zorgen voor:

  • Veilige en gezonde werkplek voor werknemer.
  • Inrichting die aan de persoonlijke eigenschappen van werknemer is aangepast.
  • Actieve instructies over hoe werknemer veilig en gezond kan werken.

Hierbij geldt dat de werkgever daar naar omstandigheden invulling aan moet geven in de mate van wat redelijkerwijs gedaan, gevraagd en verwacht kan worden.

Thuiswerk arboregeling – inventarisatie en evaluatie

Bovenstaande is uiteraard nog mimimaal concreet. Als werkgever kunt u zich laten adviseren door arbeidsdeskundigen. Zorg voor een risico inventarisatie en -evaluatie welke u schriftelijk vastlegt. Hierin komen thuiswerkrisico’s naar voren, waarop u vervolgens kunt anticiperen door de juiste maatregelen te nemen.

Waar moet een thuiswerkplek aan voldoen?

In het geval van thuiswerken zal dat in de meeste gevallen over computerwerk gaan. Hierbij moet een werkplek concreet voldoen aan de volgende eisen volgens de arboregels.

1. Ergonomische inrichting

Bij het inrichten van de werkplek moet het beeldscherm een goede positie hebben ten opzichte van de stoel- en tafelhoogte. Het lichaam moet goed worden ondersteund. Als werkgever betaalt u de thuiswerkplek, omdat u verantwoordelijk bent voor de veilige en gezonde werkplek. Uiteraard kunt u hierover wel met uw werknemer overleggen. Mogelijk had deze zelf al een ergonomische werkplek thuis ingericht.

2. Beeldschermarbeid

Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vastzitten en het beeldscherm moet van goede kwaliteit zijn, kantelbaar en eenvoudig instelbaar zijn en mag niet spiegelen.

Het werken achter een beeldscherm moet op bepaalde tijden afgewisseld kunnen worden met andere werkzaamheden en rusttijd. Indien een werknemer aangeeft last te hebben van de ogen of het gezichtsvermogen als gevolg van het (thuis)werken dan dient u als werkgever de werknemer in de gelegenheid te stellen om passend onderzoek te laten doen.

3. Psychosociale arbeidsbelasting

De werkgever moet inventariseren of en welke risico’s er zijn op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, oftewel factoren die stress kunnen veroorzaken. Daarnaast is werkgever verplicht om risico’s te verminderen en werknemer te informeren over mogelijke risico’s en genomen maatregelen.

Arboregels thuiswerken naleven

Ieder bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de eigen medewerkers. Vanuit De Nederlandse Arbeidsinspectie wordt er bovendien toezicht gehouden op het naleven van de Arbowet en het Arbobesluit.

Met alle wetten en regels kan het voor u als werkgever soms lastig zijn om precies te weten wat nu wel en niet mag en moet. Mogelijk kunt u professionele hulp gebruiken. U kunt dan het beste een arbodeskundige om hulp vragen, die kan u op basis van uw bedrijf en situatie gedegen advies geven.

Heeft u te maken met verzuim naar aanleiding van de (thuis)werksituatie? Dan kunt u terecht bij Proficiënt Verzuimbegeleiding. We zijn u van dienst bij arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratietrajecten. Vragen? Neem dan contact met ons op.