Rookbeleid: Hoe laat ik personeel stoppen met roken?

Hoewel we van roken de schadelijke gevolgen al lang en breed in kaart hebben, zijn er nog steeds veel mensen die niet van de sigaret af komen. Gemiddeld zo’n 23% van de Nederlandse bevolking rookt. Ongetwijfeld zitten er dan ook vast wat rokers tussen uw werknemers. Een rookbeleid klinkt in eerste instantie misschien wat overdreven, maar is bij dit gegeven niet eens zo’n slecht idee. Maar een rookbeleid invoeren, hoe pakt u dat aan?

De gevolgen van roken

We weten natuurlijk allemaal allang dat roken niet goed voor u is. Maar wist u dat het werkgevers en bedrijven ook nog eens veel geld kan kosten om rokers onder het personeel te hebben? Dat is niet alleen te linken aan het hogere verzuimpercentage wat rokers gemiddeld opnemen. Dat doen zij namelijk 1,4 keer per jaar, tegenover gemiddeld 1 keer per jaar voor niet-rokers. Een verschil van 40%.

Ook de welbekende rookpauzes kunnen voor bedrijven een kostenpost vormen. Die paar minuutjes die iemand kwijt is om te roken, tellen namelijk na een jaar al gauw op tot een groot verlies in uren. Een rookbeleid kan dus ook helpen productiviteit te verhogen!

Het invoeren van een rookbeleid

Sinds het een privékwestie betreft, mogen werknemers zelf opmaken of zij roken of niet. Zij kunnen het dan ook als vervelend ervaren als hun werkgever zich hiermee gaat bemoeien. Toch kunnen de eerste stappen van een rookbeleid subtiel worden ingevoerd. Hierin is het belangrijk om te focussen op het belonen van niet-roken, tegenover het straffen van wél roken. Hierdoor heeft de werknemer in ieder geval niet het gevoel dat het bedrijf in zijn of haar nek hijgt of dat hij/zij verplicht wordt om te stoppen.

Werknemers steunen

Allereerst is het hierbij belangrijk dat de werknemers weten dat ze gesteund worden. Een groot percentage van de rokers ambieert namelijk echt wel een keer te stoppen. Het kan helpen om zoveel als mogelijk kenbaar te maken dat u als werkgever bereid bent om te helpen. Het rookbeleid kan bijvoorbeeld worden vermeld tijdens werkgesprekken, aan het koffiezetapparaat of in het personeelshandboek.

Een stoptraject behoort hierbij ook tot de opties. Deze verhogen namelijk de slagingskans, sinds de participant het samen met anderen doet. Via een externe partij kunt u een stoptraject aanvragen. De vergoeding hiervan zou u voor rekening kunnen nemen.

Een rookvrije werkomgeving

Bovendien is het essentieel om binnen het rookbeleid te gaan voor een rookvrije werkomgeving. Wanneer er namelijk geen mogelijkheid tot roken is op de werkplek, kan een werknemer er ook niet aan toegeven. Posters en heldere communicatie kunnen duidelijk maken dat uw bedrijfspand rookvrij gehouden dient te worden. Een rookpauze zit er dan ook niet langer in.

Belonen, belonen, belonen

Zoals al eerder werd genoemd, werkt belonen beter dan straffen. Probeer dan ook zo goed als mogelijk mee te denken met uw werknemers en zowaar mogelijk te compenseren of te vergoeden. Hierbij kunt u denken aan het eerder genoemde stoptraject. Maar ook de kosten voor nicotinepleisters of andere hulpmiddelen kunt u voor rekening nemen. Bovendien kan het ook in de kleine dingen zitten. Wat dacht u van een beloning na een langere tijd niet gerookt te hebben, zoals een cadeaubon of etentje? Deze beloningen kunnen uw rookbeleid absoluut een positieve boost geven!

Kan een kantoorhond verzuim voorkomen?

Een kantoorhond kan een leuke manier zijn om de sfeer op kantoor te verbeteren. Maar kan een kantoorhond ook helpen om verzuim tegen te gaan? Het antwoord op die vraag: ja, een hond op kantoor helpt in veel gevallen om verzuim te voorkomen. Hoe dat precies werkt? Daar vertellen we u in dit artikel meer over!

De kantoorhond is een goede reden om naar werk te gaan

Een kantoorhond kan effectief zijn tegen verzuim om verschillende redenen. Het geeft werknemers een goede reden om naar het werk te gaan. Een huisdier kan namelijk een gevoel van waardering geven. Voelt een medewerker zich ‘s ochtends niet helemaal lekker? Dan kan de gedachte dat u op kantoor verwelkomd wordt door een vrolijke viervoeter soms voldoende zijn om toch te gaan. Ook het gevoel dat u voor de kantoorhond moet zorgen, kan een reden zijn om toch naar kantoor te gaan.

Minder stress en een verbeterde concentratie

Een kantoorhond kan medewerkers motiveren om op een moeilijke dag toch naar werk te gaan. Daarnaast kunnen huisdieren stress verminderen en de concentratie verbeteren. Stress op de werkvloer kan een belangrijke oorzaak van verzuim zijn. Door stress weg te nemen, helpt een hond dus ook om verzuim tegen te gaan. En ook een verbeterde concentratie kan werkdruk wegnemen.

Een kantoorhond verbetert de onderlinge samenwerking

Wist u dat een hond op kantoor ook kan helpen om de onderlinge samenwerking en de sfeer te verbeteren? Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers zich comfortabeler voelen op de werkvloer. Als er sprake is van een goede onderlinge band, gaan medewerkers met meer plezier naar het werk. En daarmee neemt het risico op verzuim ook flink af.

Niet iedereen is hondenliefhebber

Een kantoorhond kan dus zeker helpen om verzuim tegen te gaan. Houd er echter wel rekening mee dat niet iedereen een hondenliefhebber is. Er zijn ook mensen die bang of allergisch zijn voor honden. Bovendien brengt een hond ook verantwoordelijkheden met zich mee. De hond moet goed getraind worden en uiteraard moet de hond ook uitgelaten worden. Als de hond niet goed getraind is, kan de hond de productiviteit ook juist negatief beïnvloeden.

Een kantoorhond alleen is meestal niet voldoende

Een kantoorhond is een preventieve maatregel tegen verzuim. Echter, zal een hond er natuurlijk niet voor zorgen dat verzuim helemaal niet meer voorkomt. Het is ook belangrijk dat uw leidinggevenden bepaalde signalen herkennen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdig ingrijpen wanneer u merkt dat iemand zich niet thuis voelt op de werkvloer. Ook is het belangrijk om juist te handelen als verzuim toch eens voorkomt. In dit geval kunt u Proficiënt Verzuimbegeleiding inschakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsconflict met een zieke werknemer? Dit kan je doen!

Als werkgever krijgt u gegarandeerd met ziekteverzuim te maken. Bij langdurige ziekte is het belangrijk om goed contact met de werknemer te houden. Het doel is dat uw werknemer uiteindelijk kan re-integreren. Een arbeidsdeskundig onderzoek maakt inzichtelijk hoe de werknemer weer deel kan nemen aan het arbeidsproces. Maar wat als er gedurende de verzuimperiode een arbeidsconflict ontstaat? Hier leest u wat u in dit geval kunt doen als werknemer!

Verzuim als gevolg van een arbeidsconflict

In sommige gevallen meldt een medewerker zich ziek na een arbeidsconflict. Het is uiteraard niet de bedoeling dat iemand zich zonder medische reden ziek meldt. Toch komt dit in de praktijk veel voor. Belangrijk is om bij ziekteverzuim zo snel mogelijk een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts kan vaststellen of er een medische reden voor het verzuim is. Indien daadwerkelijk sprake is van ziekte, geeft de bedrijfsarts advies om het herstel te bevorderen.

Is er geen sprake van ziekte? Dan is het belangrijk om samen met de medewerker tot een oplossing te komen. In eerste instantie kunt u samen met uw medewerker naar een oplossing zoeken. Werkt dat niet? Dan kunt u een afhankelijke mediator inschakelen.

Een arbeidsconflict als gevolg van verzuim

Het is ook mogelijk dat er een arbeidsconflict ontstaat tijdens de verzuimperiode. Bijvoorbeeld omdat er onenigheid ontstaat over de reden van het verzuim. Belangrijk is om steeds goed contact te onderhouden met de verzuimende medewerker. Ook nu geldt dat een bedrijfsarts vast kan stellen of er een geldige reden is om te verzuimen. U kan en mag dit als werkgever dus niet zelf beoordelen.

Indien er een geldige verzuimreden is, helpen de bedrijfsartsen de medewerker bij re-integratie op de werkvloer. Voor een soepele re-integratie is het van belang dat ook het conflict wordt opgelost. Ga daarom ook zelf met uw medewerker in gesprek. Verwijt de medewerker daarbij niet dat hij verzuimt. Indien u het conflict niet kunt oplossen, vormt een mediator mogelijk de oplossing.

Blijkt dat er geen sprake is van een medische reden om te verzuimen? Dan is het belangrijk om met de medewerker in gesprek te gaan. Ook als de reden van verzuim niet medisch is, is er vaak een reden voor het verzuim. Belangrijk is om samen tot een oplossing te komen.

Wat als het arbeidsconflict niet opgelost wordt?

Is er sprake van verzuim als gevolg van een arbeidsconflict? Of heeft u een arbeidsconflict over verzuim? Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kunt u in dit geval een mediator inschakelen. Indien u helemaal niet tot een oplossing kunt komen, is tweede spoor re-integratie door Proficiënt Groep een optie. Daarbij proberen we om de medewerker bij een andere werkgever onder te brengen.

Vertrouwenspersoon: Wat houdt het in?

Op de werkvloer staat u nooit alleen. In welke branche u ook werkzaam bent, u heeft altijd te maken met andere mensen. Of dit nou collega’s, opdrachtgevers, klanten, leidinggevenden of adviseurs zijn: processen treden pas in werking wanneer er samen wordt gewerkt. Het kan voorkomen dat u met mensen samen werkt die niet helemaal in uw straatje passen. Als dit het geval is, kan het fijn zijn af en toe te luchten bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. En het belang van een goed vertrouwenspersoon wordt vaak onderschat.

Wat een vertrouwenspersoon toevoegt

Ongewenst gedrag kan binnen elk bedrijf voorkomen. Hoewel u bij de term misschien meteen denkt aan geweld of seksueel overschrijdend gedrag, kan ongewenst gedrag ook tot uiting komen in discriminatie of pesterijen op het werk. Dit gedrag kan bij werknemers voor problemen zorgen. Hij of zij kan bijvoorbeeld tegen het werk op gaan zien, er kunnen conflicten ontstaan of zelfs psychosociale belasting voorkomen. Ook burn-outs en ziekmeldingen kunnen voortkomen uit ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon kan deze ongewenste omgangsvormen voorkomen. Wanneer er namelijk een punt is waar werknemers ongefilterd hun ervaringen kunnen delen, kan er op tijd worden ingegrepen. Er kan bovendien goed worden geadviseerd, en op termijn gezorgd worden voor een structuurverandering die preventie bevordert. Maar ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan een vertrouwenspersoon in dienst te hebben. Kijkend naar de belangen van een goede werksfeer, is dit helaas geen goed gegeven.

De taken van een vertrouwenspersoon

Het belang van een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf of organisatie mag onderhand wel duidelijk zijn. Maar hoe gaat een vertrouwenspersoon eigenlijk precies te werk? Verschillende taken worden een vertrouwenspersoon toegezegd. Zo biedt hij of zij ten eerste hulp en advies aan de personen die te maken hebben met het gedrag. Door te praten hoopt de vertrouwenspersoon meer inzicht te krijgen in de problemen. Hierdoor kan hij of zij bovendien kijken of de problemen op te lossen zijn in de informele sfeer. Kan dit niet, begeleidt de vertrouwenspersoon “het slachtoffer” door de andere mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan het aangaan van klachtprocedures, het spreken van het management of desnoods een doorverwijzing naar hulpverlenende instanties.

Vaardigheden

U kunt zich dan ook vast voorstellen dat een vertrouwenspersoon moet beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Empathie is daarnaast geboden bij het creëren van een vertrouwelijke sfeer. Hierin moeten werknemers zich immers welkom voelen om alles te delen. De vertrouwenspersoon moet niet oordelend, deskundig maar goed kunnen luisteren. Discretie is een grote factor binnen de taken van een vertrouwenspersoon. Deze heeft namelijk uiteraard geheimhoudingsplicht.

Naast adviseur en begeleider, wordt een vertrouwenspersoon ook vaak ingezet als voorlichter. Het is binnen een organisatie of bedrijf belangrijk om te weten hoe omgangsvormen bevorderd, en ongewenst gedrag aangepakt kunnen worden. Een vertrouwenspersoon doet dus veel meer dan dat men zou denken. Een aanwinst in het bedrijf, kan een vertrouwenspersoon bijdragen aan een betere werksfeer.

6 tips om het werkplezier te vergroten

Door het werkplezier te vergroten, kunt u verzuim tegengaan. Medewerkers die het naar hun zin hebben, zullen minder snel verzuimen. In een prettige werkomgeving ervaren medewerkers namelijk minder stress en wordt beter gecommuniceerd. Een hogere werkdruk of privéomstandigheden zullen bovendien minder impact hebben wanneer iemand met plezier werkt. Het belang van werkplezier is voor veel werkgevers duidelijk. Maar hoe zorgt u ervoor dat medewerkers meer plezier in hun werk hebben? Wij geven u een aantal tips!

1. Het werkplezier vergroten door werknemers te vertrouwen

Micromanagen werkt in de praktijk vaak averechts. Beter is om uw medewerkers te laten zien dat u hen vertrouwt. Medewerkers voelen daardoor minder druk. Bovendien is er zo meer ruimte voor uw werknemers om zich te ontwikkelen. Dit kan het werkplezier vergroten en verhoogt in veel gevallen ook de productiviteit.

2. Werk aan een bedrijfscultuur

Mist uw onderneming nog een bedrijfscultuur? Ga dan na welke waarden u en uw werknemers met elkaar delen. Door samen aan een bedrijfscultuur te werken, wordt het gezelliger op de werkvloer. Er ontstaat een betere binding tussen teamleden. Dit is een effectieve en relatief eenvoudige manier om het werkplezier te vergroten.

3. Het werkplezier vergroten door middel van bedrijfsuitje

Het is belangrijk dat uw medewerkers goed met elkaar overweg kunnen. Tijdens een bedrijfsuitje leren collega’s elkaar beter en op een andere manier kennen. Dit leidt vaak tot meer waardering voor elkaar. Bovendien zal er zo ook meer gespreksstof op de werkvloer zijn. Dit alles draagt bij aan een gezelligere werkplek.

4. Het werkplezier vergroten met doelen en beloningen

U kunt het werkplezier vergroten door medewerkers te belonen wanneer zij bepaalde doelen halen. Zo wordt het behalen van deze doelen een sport op de werkvloer. Daarnaast krijgen medewerkers een gevoel van waardering wanneer ze beloond worden. Soms is het al voldoende om zo nu en dan uw waardering uit te spreken.

5. Het werkplezier vergroten middels vermaak op de werkvloer

Het is goed om ervoor te zorgen dat medewerkers zich kunnen vermaken binnen uw bedrijf. Om die reden is er in veel kantoorpanden een tafelvoetbal-, pingpong- of pooltafel te vinden. Zo kunnen medewerkers zich even opladen wanneer de aandacht verslapt. U kunt ook vaste momenten prikken waarop er ruimte is voor een spelletje.

6. Wees positief

Probeer als werkgever of leidinggevende zoveel mogelijk positiviteit uit te stralen. Als u negatief bent, brengt u dit over op anderen. Hetzelfde geldt echter ook voor positiviteit. Wanneer u altijd een positieve instelling heeft, nemen werknemers dit van u over. Bent u zelf positief, dan kan dit het werkplezier dus vergroten. Bovendien zullen medewerkers u in dit geval eerder inlichten bij problemen op de werkvloer. De kans op verzuim wordt daardoor kleiner, omdat u tijdig kunt ingrijpen.

Ziekteverzuim verlagen? Dat doe je met deze 3 tips!

Iedere werkgever heeft te maken met ziekteverzuim. Zowel voor de werknemer als de werkgever is dit hartstikke vervelend. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop jij als werkgever ziekteverzuim kunt verlagen. In deze blog geven we je daarom drie handige tips waarmee jij het ziekteverzuim op de werkvloer kunt verminderen. Lees snel verder!

Verschillende soorten verzuim

Voor we direct ingaan op de verschillende manieren waarop jij ziekteverzuim kunt verlagen, is het handig om te weten dat er verschillende soorten verzuim zijn. De verschillende ‘soorten verzuim’ worden vaak opgedeeld in kleuren.

 • Wit verzuim is verzuim waarbij de werknemer daadwerkelijk ziek is en niet in staat is om te werken. Als we het vervolgens hebben over zwart verzuim, gaat het over onterecht verzuim. De werknemer in kwestie meldt dan zich onterecht ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen.
 • Grijs verzuim is verzuim waarbij de werknemer eigenlijk nog wel in staat is om te werken, maar zich toch ziekmeldt. Denk hierbij aan een lichte hoofdpijn of -verkoudheid.
 • Bij roze verzuim is de werknemer wel degelijk ziek, maar verschijnt deze toch op werk. Dit heeft met name tijdens een Coronapandemie veel negatieve gevolgen.

Ziekteverzuim verlagen

Nu we op de hoogte zijn van de verschillende soorten verzuim is het tijd om te kijken naar de manieren waarop we ziekteverzuim kunnen verlagen. Het verhogen van de vitaliteit van uw medewerkers is daarin het belangrijkst. Hieronder lees je drie tips voor het verbeteren van de sfeer, veiligheid en gemoedstand van je medewerkers.

1) Zorg voor veiligheid op de werkvloer

Als jouw medewerkers zich veilig voelen op de werkvloer is de kans op ziekteverzuim een stuk kleiner. Ongevallen zitten op veel plekken in een klein hoekje en daarom is het zaak dat jij en je werknemers weten dat jullie werkvloer veilig is.

2) Stimuleer een gezonde leefstijl

Als werkgever kun je er door een gezonde leefstijl te stimuleren ook voor zorgen dat de hoeveelheid ziekteverzuim beperkt blijft. Bied je medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een wandeling na de lunch. Ook kunnen zaken als het plaatsen van een fruitmand op de werkvloer voor een verminderd ziekteverzuim zorgen.

3) Faciliteer een gezonde werk-privé balans

Last but not least: zorg ervoor dat je werknemers een gezonde werk-privé balans hebben. Ontspanning is noodzakelijk voor de gemoedstoestand van je werknemers. Zorg er dus zeker voor dat er niet te veel overuren worden gedraaid en je werknemer eens in de zoveel tijd een dagje vrij kan krijgen.

Aan de slag met ziekteverzuim verlagen

Is het ziekteverzuim op de werkvloer hoog? Ga dan aan de slag met bovenstaande tips om ervoor te zorgen dat uw medewerkers beter in hun vel zitten. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen! Is het al te laat en wil jij ervoor zorgen dat verzuimende werknemers weer terug kunnen keren in het arbeidsproces? Dan staan de arbeidsdeskundige van Proficiënt Groep voor je klaar. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke soorten verzuim zijn er?

Verzuim, of ziekteverzuim, is de term die wordt gebruikt om de tijd te beschrijven waarin een werknemer niet op het werk verschijnt. Het wordt geassocieerd met langdurig afwezig zijn van werk, vooral in verband met ziekte. Ziekteverzuim is het laatste redmiddel voor de werknemer wanneer voortzetting van het werk onmogelijk is om medische of niet-medische redenen. Ziekte kan tijdelijk zijn en eindigen met een terugkeer naar het werk, maar kan ook langdurig worden. Dit betekent dat het best wel een kostenplaatje met zich mee kan brengen.

In dit artikel leg ik je uit welke soorten verzuim er zijn, en hoe jij als werkgever hier mee om kan gaan.

Verzuim in kleuren

Je wil natuurlijk van het beste uitgaan als werkgever. Daarom is het belangrijk om kennis van verschillende soorten verzuim te hebben. Want, niet elke afwezige werknemer is hetzelfde. Er is een kleurensysteem bedacht die de verschillende soorten ziekteverzuim in verband met het gedrag van de werknemer beschrijft. Let dus op: Dit gaat niet om het verzuim zelf, maar om de achterliggende reden van het verzuim.

Dit zijn de 4 kleuren verzuim, met een korte uitleg:

 • Wit verzuim: Je medewerker is echt ziek en kan daardoor niet werken;
 • Zwart verzuim: Je werknemer meldt zich ‘onterecht’ ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen;
 • Grijs verzuim: Je werknemer is wel ziek en kan eigenlijk wel werken (denk bijvoorbeeld aan een lichte hoofdpijn of verkoudheid), maar meldt zich toch ziek;
 • Roze verzuim: Je medewerker is ziek maar gaat toch door met zijn werk. Dit brengt andere problemen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de Covid-pandemie die op dit moment heerst.

Met dit kleurensysteem in gedachte, laten we wat dieper ingaan om de verschillende soorten ziekteverzuim.

Kort(durend) verzuim

Ziek zijn is niemand onbekend. Beide werkgevers en werknemers hebben dagen dat ze een dagje ziek zijn in verband met griep, hoofdpijn, lichamelijke pijnen of iets anders. Op zulke dagen is een thuis blijven gewenst, omdat productiviteit toch laag zal zijn ongeacht je op de werkvloer bent – en sneller kan revalideren om weer terug naar werk te komen. Natuurlijk moet je het gemis van een zieke werknemer kunnen opvangen, maar dit zou geen groot probleem moeten zijn. Afhankelijk va contract worden ziektedagen gewoon doorbetaald, of zul je na een paar dagen ziekte beginnen met doorbetalen van het salaris.

Bij kort verzuim is het belangrijk om even de kleuren verzuim opnieuw in te zien; is je werknemer écht ziek, een beetje ziek en heeft hij of zij gewoon een mentale rustdag nodig, of is er een andere reden dat deze niet komt opdagen? Als werkgever zou je hier een oogje op willen houden – Als een werknemer verzuimt maar niet écht ziek is, is de kans groot dat er een andere reden is. Misschien ontbreekt er motivatie, of ondervindt de werknemer juist grote stress op werk.

Frequent (kort) verzuim

Af en toe kort ziek zijn hoort er nu eenmaal bij, en zal ook geen zorgen moeten baren. Maar het is vervelend voor beide werkgever en werknemer als dit erg frequent gebeurt. Dit kan namelijk aangeven dat er misschien iets structureel mis is. Ook is het zo dat frequent kort verzuim vaker wel dan niet resulteert in lang ziekteverzuim. En dat wil je ten alle tijden voorkomen. Maar wat kunnen oorzaken zijn van frequent kort verzuim?

Natuurlijk kan iemands gezondheid afzwakken, om wat voor reden dan ook. Daar heb je als werkgever maar beperkt invloed op. Wat veel gebeurt is dat werkgevers een gezonde levensstijl op de voorgrond te zetten bij werknemers, door bijvoorbeeld gezonde eetgewoontes te promoten of sporten te stimuleren. Gezonde, vitale medewerkers zitten goed in hun vel en hebben plezier in hun werk.

Afgezien van daadwerkelijke ziekte, kan de oorzaak van frequent kort verzuim ook misschien een privéreden hebben, of bijvoorbeeld een slechte sfeer op de werkvloer. Het is daarom altijd aan te raden dat er een gesprek aan wordt gegaan tussen werkgever en werknemer om te achterhalen wat de reden is. Wat het dan ook is, in alle gevallen is het van belang dat bij kort verzuim de arbodienst of bedrijfsarts wordt ingelicht binnen één week na de eerste ziektedag.

Lang verzuim

Bij lang verzuim beginnen de wat ingewikkeldere zaken. Bij kort verzuim kan je het gemis van een werknemer nog opvangen, maar nu moet je op zoek gaan naar vervanging. Ook moet het loon van de werknemer moeten doorbetaald: twee jaar lang, tenminste 70% van het salaris. Afhankelijk van de CAO is dit soms 100% van het salaris tijdens het eerste jaar. Een ziekteverzuimverzekering kan sommige kosten hiervan dekken voor de werkgever.

Hoeveel kost verzuim?

Zoals we al eerder hebben gezegd, kunnen sommige soorten verzuim een kostenplaatje met zich meebrengen. Hier zijn de ingeschatte kosten bij een zieke werknemer:

 • Twee jaar lang tenminste 70% van het laatstverdiende salaris doorbetalen. Let op: als de werknemer minimumloon verdiend, kan het niet 70% hiervan zijn en wordt het volledige salaris betaalt;
 • Loon voor vervangend personeel;
 • Als het om een ervaren productieve werknemer gaat zal er indirect omzetverlies zijn door kennisverlies;
 • Een re-integratietraject.

Hoewel dit geen exacte cijfers zijn, maar verschillende onderzoeken hebben berekend dat het al snel tot 260 euro per dag kan zijn. En dat zijn alleen nog maar de financiële kosten.

Het belang van vitale medewerkers

Vitale medewerkers zijn de basis voor een gezonde organisatie. En voor een goede sfeer op de werkvloer. De vitaliteit op de werkvloer heeft namelijk een direct effect op uw medewerkers. Daarom is het voor u als werkgever erg belangrijk om aandacht te besteden aan de vitaliteit van uw medewerkers. In deze blog leggen we uit wat vitaliteit op de werkvloer inhoudt en we geven u een aantal tips voor het verbeteren van de vitaliteit van uw medewerkers.

Wat is een vitale medewerker?

Een vitale medewerker is een gezonde medewerker. Zowel mentaal als fysiek. Vitale mensen zitten goed in hun vel, hebben plezier in hun werk en willen groeien binnen de organisatie. En vitale mensen zijn ook meer betrokken bij de organisatie en bij hun collega’s. Ze halen voldoening uit hun werk, zijn productief, hebben een laag stress level en verzuimen minder vaak. Dat is niet alleen heel belangrijk voor de medewerkers zelf, maar is ook erg waardevol voor het succes van uw organisatie.

De vitaliteit van medewerkers verbeteren

Dat de vitaliteit van uw medewerkers belangrijk is mag duidelijk zijn. Uw medewerkers hebben zelf uiteraard een groot aandeel in hun eigen vitaliteit, maar er zijn ook een aantal dingen die u, als werkgever, kunt doen om de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren. Hieronder hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

Zorg voor een goede privé-werk balans

Een goede privé-werk balans is erg belangrijk voor de vitaliteit van uw medewerkers. Vooral met het nieuwe thuiswerken is de grens tussen werk en privé steeds meer aan het vervagen. Wanneer werk en privé te veel door elkaar gaan lopen kan dat negatieve gevolgen hebben. Nemen werknemers het werk mee naar huis? Of zorgt het thuiswerken ervoor dat stress toeneemt en productiviteit afneemt? Dan kan dat leiden tot langdurige afwezigheid. Als werkgever kunt u de privé-werk balans van uw werknemers verbeteren door:

 • Te faciliteren in een goede thuiswerkplek. Denk aan een goede stoel, een beeldscherm en andere benodigdheden om het werk goed uit te kunnen voeren;
 • Respectvol om te gaan met de tijd van uw medewerkers. Neem bijvoorbeeld geen contact op buiten de werktijden over werk gerelateerde zaken;
 • Regelmatig te checken bij je collega’s hoe zij de werkdruk ervaren;
 • Uw werknemers te leren dat ze mogen ontspannen. Ook tijdens werk;
 • Een ruimte in te richten waar werknemers rustig en ongestoord kunnen werken.

Spoor bewegen op de werkvloer aan

Gezondheid is een belangrijk onderdeel van de vitaliteit. Het is belangrijk dat uw medewerkers genoeg bewegen en niet de hele dag stilzitten. Spoor uw medewerkers daarom aan om actief te zijn tijdens werk. Tips om beweging te stimuleren:

 • Organiseer dagelijks een wandeling tijdens de lunch;
 • Faciliteer in zit-sta bureaus en spoor medewerkers aan om er ook gebruik van te maken;
 • Zet geen prullenbakken naast het bureau en zorg dat het koffiezetapparaat niet te dicht bij de werkplekken staat. Zo stimuleert u medewerkers om wat vaker op te staan en te lopen;
 • Zorg ervoor dat iedereen zijn eigen kopje koffie of thee haalt;
 • Geef het goede voorbeeld, wees zelf ook actief!

Stimuleer persoonlijke groei en ontwikkeling

Vitale medewerkers hebben ruimte om te groeien en worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn een key factor in het voorkomen van een bore-out. Daag medewerkers daarom uit door bijvoorbeeld:

 • Het volgen van een cursus of opleiding te stimuleren/faciliteren. Denk bijvoorbeeld eens aan een jaarlijks opleidingsbudget;
 • Duidelijk te communiceren over de groeimogelijkheden;
 • Regelmatig te peilen waar de interesses liggen van uw medewerkers zodat u kunt inspelen op de ambities.

Zorg voor een goede werksfeer

Een goede werksfeer is essentieel in iedere organisatie. Als de sfeer op de werkvloer, en tussen uw medewerkers onderling, goed is, voelen uw medewerkers zich gehoord en minder gestrest. Uw medewerkers zullen dan ook eerder op u afstappen als zij te veel stress of twijfels ervaren. Zo blijft u ook beter op de hoogte van wat er speelt.

U kunt sociale verbinding op de werkvloer verbeteren door de interne communicatie helder en open te houden. Ook helpt het om af en toe een VRIJMIBO te organiseren en af en toe een bedrijfsuitje te plannen. Naast hard werken moet er namelijk ook ruimte zijn om te ontspannen.

Stimuleer gezond eten

Een gezonde levensstijl staat in direct verband met vitaliteit. Naast mentale gezondheid is het namelijk ook belangrijk dat medewerkers fysiek goed in hun vel zitten. Hier kunt u als medewerkers aan bijdragen door gezond eten en drinken op de werkvloer te stimuleren. Wordt er bij u op kantoor een lunch verzorgd? Zorg er dan voor dat de lunch gezond is. En zet bijvoorbeeld een schaal met fruit neer in plaats van met koekjes. Geef medewerkers ook de ruimte om op de “normale” tijdstippen te eten. Plan dus geen meetings in rond lunchtijd!

De vitaliteit van uw medewerkers

Vitale medewerkers zijn het succes van uw organisatie. En als werkgever kunt u een hoop doen om de vitaliteit te verbeteren. Zowel op het gebied van mentale gezondheid als de fysieke gezondheid. Natuurlijk is niet iedere medewerker hetzelfde en gaat iedereen op zijn eigen manier om met werkdruk, privé gebeurtenissen en stress. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn, te weten wat er speelt bij uw medewerkers, en daar tijdig op in te spelen. En, geef zelf het goede voorbeeld! Verandering van de bedrijfscultuur begint bij u.

4 tips voor de juiste balans tussen werk en privé

De juiste balans tussen werk en privé is al decennia een thema maar is recentelijk pas echt naar de voorgrond gekomen. Want hoe gaan we om met alle prikkels, alle impulsen, alle verantwoordelijkheden die de hele dag op ons afkomen? Hoe krijgt de mens nog rust, zodat we iedere dag werk en privé met een frisse moed aan kunnen. In dit artikel kijk ik naar 4 tips die de balans tussen werk en privé ten goede kunnen komen.

Tip 1: Balans tussen werk en privé begint bij de verdeling van in- en ontspanning

Wij, als samenleving, houden ervan om bij “De balans tussen werk en privé” gelijk het werk-gedeelte vooraan te zetten. Maar productief op de werkvloer zijn, burn-outs tegengaan en tevreden werknemers houden begint eigenlijk écht bij ontspanning. Daarom is het heel belangrijk voor beide werknemers en werkgevers om de verdeling van in- en ontspanning serieus aan te pakken. Maar wat zijn een paar makkelijk op te pakken gewoontes om hieraan te werken?

 • Kies een vorm van ontspanning waarmee u uw hoofd echt leeg kunt maken: tuinieren, puzzelen, wandelen, lezen, muziek of (duur-)sporten. Probeer hier geen scherm bij te gebruiken!
 • Doe op tijd een powernap, het is wetenschappelijk bewezen dat je daarvan uitrust. Voor een paar uur extra vitaliteit is tien minuten powernappen al genoeg.
 • Beweeg actief 3 keer in de week. Wandelen, sportschool, wat dan ook.

Tip 2: Creëer rust in uw agenda

Gebruik uw agenda op de juiste manier. Zorg ervoor dat alle vergaderingen of afspraken in uw agenda overeenkomen met gebeurtenissen in het echte leven en niet alleen met een soort denkbeeldige “drukte”. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van wat er gaande is in uw leven en die overeenkomstig plant. Als u dit doet, wordt het veel gemakkelijker voor u om de juiste balans te vinden tussen werk en privé.

Dat betekent ook dat u rust moet forceren. Zet de pauzes en rustmomenten ook echt in uw agenda. We hebben allemaal gehoord dat elk uur een pauze nemen goed voor ons is, maar hoeveel mensen maken het ook echt waar? Als u bent zoals de meeste mensen, waarschijnlijk niet genoeg. Maar het is belangrijk om gedurende de dag regelmatig pauzes te nemen, en niet alleen lange pauzes! Door gedurende de dag minipauzes te nemen, kunt u geconcentreerd en productief blijven.

Tip 3: Plan leuke activiteiten en vier de successen

Nederlanders zijn een bescheiden volk. “Dat hoort toch gewoon bij mijn werk?”. Of, “Ach, dat stelt toch niets voor?” Klinkt herkenbaar, toch? En toch zal u er goed aan doen hier verandering in te brengen. Het vieren van successen zorgt voor het vergroten van betrokkenheid, het verhogen van plezier bij het werk maar ook voor meer rust in uw privé. Wat belangrijk is, is om heel bewust ervan te zijn dat het écht gaat om het vieren van een succes. Een traktatie heeft een heel andere lading en doet veel meer voor het mentale welzijn als er duidelijk wordt gemaakt dat het is omdat er een succes is behaald. Spreek dit dan ook uit.

Tip 4: De telefoon en u

De telefoon en u hebben waarschijnlijk een lastige relatie. Steeds meer van ons leven gebeurt op de Samsung, Apple of alternatieve telefoon die nooit ver weg ligt. Ik weet dat ik daar veel moeite mee had (en heb!). En dit is stressvol – want hoe weet u nou of die notificatie een privé of werkbericht is? U zou toch moeten kijken, en voor u het weet bent u buiten werktijden nog steeds mentaal bezig met werk, wat funest is voor uw balans tussen werk en privé.

Dit zijn een paar dingen die ik zelf heb gedaan om meer rust te krijgen en minder gestrest te raken door mijn eigen telefoon:

 • Beperk de pushmeldingen. Heeft u echt een pushmelding nodig van elke appgroep waar u in zit? Neem eens de tijd om naar de push instellingen te kijken en zoveel mogelijk uit te zetten;
 • Zorg dat de telefoon ’s nachts niet overgaat. U heeft er niets aan om half 11 ’s avonds uw telefoon over te horen gaan en de broodnodige nachtrust te storen;
 • Indien u ’s avonds in bed uw telefoon gebruikt, zorg er dan in ieder geval voor dat de nachtstand aan staat. Dit zorgt ervoor dat blauwtinten uit gaan en is veel rustiger voor de ogen, en dus nachtrust.

De balans tussen werk en privé is een manier van leven

De balans tussen werk en privé, daar bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor. Maar er zijn, vooral online, veel tips en trucs te vinden om hierin te helpen. Met deze 4 tips hoop ik u als lezer ook op weg te helpen naar een beter werkleven. Heeft u zelf nog tips? Laat ze vooral weten! Nog meer hulp nodig? Neem contact met mij op.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts beoordeelt of werknemers wel of niet kunnen werken. Hij of zij is wat dat betreft de beslissende schakel om te weten welke acties u dient te ondernemen om uw werknemer wel of niet passend werk te bieden. Uiteraard hoeft u de bedrijfsarts bij een griepje niet meteen te bellen, maar wanneer het uitzicht op snelle re-integratie op de werkvloer ver weg lijkt dan kan het toch een goede keuze zijn.

Wanneer schakelt u een bedrijfsarts in?

U kunt een bedrijfsarts inschakelen wanneer u een werknemer heeft die al een tijdje ziek is. Officieel gezien hoeft u dit pas te doen in de zesde week nadat het verzuim is ingegaan, maar het kan zeker geen kwaad om dit eerder te doen. U wilt immers dat uw werknemer zo snel mogelijk kan re-integreren, eventueel met ander passend werk.

Bent u verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?

Als bedrijf bent u volgens artikel 14 lid 1 van de Arbowet verplicht om u te laten adviseren door een deskundige over de staat van een zieke werknemer. Dit kan door een bedrijfsarts of een arboarts (die laatste werkt onder toezicht van de bedrijfsarts).

De reden dat u een deskundige dient in te schakelen, is omdat u zelf geen medisch oordeel mag vellen over de arbeids(on)geschiktheid van werknemers. Tevens mag u dit zelf niet schriftelijk vastleggen en er officieel gezien zelfs niet naar vragen, tenzij de werknemer uit zichzelf zijn of haar verhaal doet.

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

U kunt de bedrijfsarts ook zien als een verzuimbegeleider. Er behoren verschillende taken tot het proces die kunnen bijdragen aan re-integratie of het op den duur aanvragen van een uitkering:

Beoordelen van ziekmelding: de bedrijfsarts bekijkt de ziektemelding om te beoordelen welke mogelijkheden er nog wel zijn om te functioneren op de werkvloer. De bedrijfsarts legt dus focus op mogelijkheden, niet op beperkingen.

Beoordelen van ziektebeeld: tijdens een of meerdere spreekuren gaat de bedrijfsarts met de werknemer in kwestie in gesprek om een beter beeld te krijgen van de ziekte, het herstel en mogelijke oplossingen. Dit zowel op mentaal als fysiek vlak.

Optioneel lichamelijk onderzoek doen: op de vraag of een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen is het antwoord ‘ja’, mits dat nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen. Aan de hand van vastgestelde beperkingen kan de arts beter advies geven. Werknemers mogen lichamelijk onderzoek overigens wel weigeren.

Re-integratie mogelijkheden bespreken: met de casemanager of verantwoordelijke in kwestie gaat de bedrijfsarts het gesprek aan en er wordt schriftelijk gedocumenteerd. Hierin wordt de voortgang van de zieke werknemer besproken en geeft de arts advies op het gebied van re-integratie opties.

Opstellen van probleemanalyse: het maken van een probleemanalyse is wettelijk nodig om het hele ziekteproces betreft re-integratie soepel te laten verlopen.

Eindoordeel voor WIA-uitkering: mocht de betreffende werknemer na twee jaar nog ziek zijn dan stelt de bedrijfsarts een eindrapportage op waarin de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk/arbeidsongeschiktheid besproken worden.

Wat mag bedrijfsarts met werkgever delen?

De bedrijfsarts is de schakel tussen werkgever en werknemer, maar het is zeker niet zo dat de arts alle informatie met de werkgever hoort te delen. Specifieke informatie delen mag namelijk niet (tenzij de werknemer daar toestemming voor geeft), omdat de bedrijfsarts als medisch professional beroepsgeheim heeft. De bedrijfsarts licht in principe in over de volgende zaken:

 • In hoeverre de werknemer in staat is (welk) werk te verrichten
 • Een indicatie van de resterende verzuimtijd
 • Eventuele behandelingen die werknemer volgt

Overigens is het interessant om te weten dat een bedrijfsarts niet kan verplichten dat uw werknemer weer aan de slag gaat. Hij of zij heeft een adviserende rol en zal u bijvoorbeeld het advies geven dat de werknemer arbeidsgeschikt is en dus weer aan het werk kan, of juist het tegenovergestelde. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de bedrijfsarts dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Het belang van re-integratie

U als werkgever heeft er baat bij dat de re-integratie zo soepel mogelijk verloopt. Natuurlijk wilt u graag een passende oplossing, zodat de werknemer zo snel mogelijk duurzaam aan het werk kan. Neem contact op met Proficiënt Verzuimbegeleiding om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Na uw aanvraag gaan we razendsnel aan de slag met het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek.