Menu

Welke soorten verzuim zijn er?

Verzuim, of ziekteverzuim, is de term die wordt gebruikt om de tijd te beschrijven waarin een werknemer niet op het werk verschijnt. Het wordt geassocieerd met langdurig afwezig zijn van werk, vooral in verband met ziekte. Ziekteverzuim is het laatste redmiddel voor de werknemer wanneer voortzetting van het werk onmogelijk is om medische of niet-medische redenen. Ziekte kan tijdelijk zijn en eindigen met een terugkeer naar het werk, maar kan ook langdurig worden. Dit betekent dat het best wel een kostenplaatje met zich mee kan brengen.

In dit artikel leg ik je uit welke soorten verzuim er zijn, en hoe jij als werkgever hier mee om kan gaan.

Verzuim in kleuren

Je wil natuurlijk van het beste uitgaan als werkgever. Daarom is het belangrijk om kennis van verschillende soorten verzuim te hebben. Want, niet elke afwezige werknemer is hetzelfde. Er is een kleurensysteem bedacht die de verschillende soorten ziekteverzuim in verband met het gedrag van de werknemer beschrijft. Let dus op: Dit gaat niet om het verzuim zelf, maar om de achterliggende reden van het verzuim.

Dit zijn de 4 kleuren verzuim, met een korte uitleg:

 • Wit verzuim: Je medewerker is echt ziek en kan daardoor niet werken;
 • Zwart verzuim: Je werknemer meldt zich ‘onterecht’ ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen;
 • Grijs verzuim: Je werknemer is wel ziek en kan eigenlijk wel werken (denk bijvoorbeeld aan een lichte hoofdpijn of verkoudheid), maar meldt zich toch ziek;
 • Roze verzuim: Je medewerker is ziek maar gaat toch door met zijn werk. Dit brengt andere problemen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de Covid-pandemie die op dit moment heerst.

Met dit kleurensysteem in gedachte, laten we wat dieper ingaan om de verschillende soorten ziekteverzuim.

Kort(durend) verzuim

Ziek zijn is niemand onbekend. Beide werkgevers en werknemers hebben dagen dat ze een dagje ziek zijn in verband met griep, hoofdpijn, lichamelijke pijnen of iets anders. Op zulke dagen is een thuis blijven gewenst, omdat productiviteit toch laag zal zijn ongeacht je op de werkvloer bent – en sneller kan revalideren om weer terug naar werk te komen. Natuurlijk moet je het gemis van een zieke werknemer kunnen opvangen, maar dit zou geen groot probleem moeten zijn. Afhankelijk va contract worden ziektedagen gewoon doorbetaald, of zul je na een paar dagen ziekte beginnen met doorbetalen van het salaris.

Bij kort verzuim is het belangrijk om even de kleuren verzuim opnieuw in te zien; is je werknemer écht ziek, een beetje ziek en heeft hij of zij gewoon een mentale rustdag nodig, of is er een andere reden dat deze niet komt opdagen? Als werkgever zou je hier een oogje op willen houden – Als een werknemer verzuimt maar niet écht ziek is, is de kans groot dat er een andere reden is. Misschien ontbreekt er motivatie, of ondervindt de werknemer juist grote stress op werk.

Frequent (kort) verzuim

Af en toe kort ziek zijn hoort er nu eenmaal bij, en zal ook geen zorgen moeten baren. Maar het is vervelend voor beide werkgever en werknemer als dit erg frequent gebeurt. Dit kan namelijk aangeven dat er misschien iets structureel mis is. Ook is het zo dat frequent kort verzuim vaker wel dan niet resulteert in lang ziekteverzuim. En dat wil je ten alle tijden voorkomen. Maar wat kunnen oorzaken zijn van frequent kort verzuim?

Natuurlijk kan iemands gezondheid afzwakken, om wat voor reden dan ook. Daar heb je als werkgever maar beperkt invloed op. Wat veel gebeurt is dat werkgevers een gezonde levensstijl op de voorgrond te zetten bij werknemers, door bijvoorbeeld gezonde eetgewoontes te promoten of sporten te stimuleren. Gezonde, vitale medewerkers zitten goed in hun vel en hebben plezier in hun werk.

Afgezien van daadwerkelijke ziekte, kan de oorzaak van frequent kort verzuim ook misschien een privéreden hebben, of bijvoorbeeld een slechte sfeer op de werkvloer. Het is daarom altijd aan te raden dat er een gesprek aan wordt gegaan tussen werkgever en werknemer om te achterhalen wat de reden is. Wat het dan ook is, in alle gevallen is het van belang dat bij kort verzuim de arbodienst of bedrijfsarts wordt ingelicht binnen één week na de eerste ziektedag.

Lang verzuim

Bij lang verzuim beginnen de wat ingewikkeldere zaken. Bij kort verzuim kan je het gemis van een werknemer nog opvangen, maar nu moet je op zoek gaan naar vervanging. Ook moet het loon van de werknemer moeten doorbetaald: twee jaar lang, tenminste 70% van het salaris. Afhankelijk van de CAO is dit soms 100% van het salaris tijdens het eerste jaar. Een ziekteverzuimverzekering kan sommige kosten hiervan dekken voor de werkgever.

Hoeveel kost verzuim?

Zoals we al eerder hebben gezegd, kunnen sommige soorten verzuim een kostenplaatje met zich meebrengen. Hier zijn de ingeschatte kosten bij een zieke werknemer:

 • Twee jaar lang tenminste 70% van het laatstverdiende salaris doorbetalen. Let op: als de werknemer minimumloon verdiend, kan het niet 70% hiervan zijn en wordt het volledige salaris betaalt;
 • Loon voor vervangend personeel;
 • Als het om een ervaren productieve werknemer gaat zal er indirect omzetverlies zijn door kennisverlies;
 • Een re-integratietraject.

Hoewel dit geen exacte cijfers zijn, maar verschillende onderzoeken hebben berekend dat het al snel tot 260 euro per dag kan zijn. En dat zijn alleen nog maar de financiële kosten.

Het belang van vitale medewerkers

Vitale medewerkers zijn de basis voor een gezonde organisatie. En voor een goede sfeer op de werkvloer. De vitaliteit op de werkvloer heeft namelijk een direct effect op uw medewerkers. Daarom is het voor u als werkgever erg belangrijk om aandacht te besteden aan de vitaliteit van uw medewerkers. In deze blog leggen we uit wat vitaliteit op de werkvloer inhoudt en we geven u een aantal tips voor het verbeteren van de vitaliteit van uw medewerkers.

Wat is een vitale medewerker?

Een vitale medewerker is een gezonde medewerker. Zowel mentaal als fysiek. Vitale mensen zitten goed in hun vel, hebben plezier in hun werk en willen groeien binnen de organisatie. En vitale mensen zijn ook meer betrokken bij de organisatie en bij hun collega’s. Ze halen voldoening uit hun werk, zijn productief, hebben een laag stress level en verzuimen minder vaak. Dat is niet alleen heel belangrijk voor de medewerkers zelf, maar is ook erg waardevol voor het succes van uw organisatie.

De vitaliteit van medewerkers verbeteren

Dat de vitaliteit van uw medewerkers belangrijk is mag duidelijk zijn. Uw medewerkers hebben zelf uiteraard een groot aandeel in hun eigen vitaliteit, maar er zijn ook een aantal dingen die u, als werkgever, kunt doen om de vitaliteit van uw medewerkers te verbeteren. Hieronder hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

Zorg voor een goede privé-werk balans

Een goede privé-werk balans is erg belangrijk voor de vitaliteit van uw medewerkers. Vooral met het nieuwe thuiswerken is de grens tussen werk en privé steeds meer aan het vervagen. Wanneer werk en privé te veel door elkaar gaan lopen kan dat negatieve gevolgen hebben. Nemen werknemers het werk mee naar huis? Of zorgt het thuiswerken ervoor dat stress toeneemt en productiviteit afneemt? Dan kan dat leiden tot langdurige afwezigheid. Als werkgever kunt u de privé-werk balans van uw werknemers verbeteren door:

 • Te faciliteren in een goede thuiswerkplek. Denk aan een goede stoel, een beeldscherm en andere benodigdheden om het werk goed uit te kunnen voeren;
 • Respectvol om te gaan met de tijd van uw medewerkers. Neem bijvoorbeeld geen contact op buiten de werktijden over werk gerelateerde zaken;
 • Regelmatig te checken bij je collega’s hoe zij de werkdruk ervaren;
 • Uw werknemers te leren dat ze mogen ontspannen. Ook tijdens werk;
 • Een ruimte in te richten waar werknemers rustig en ongestoord kunnen werken.

Spoor bewegen op de werkvloer aan

Gezondheid is een belangrijk onderdeel van de vitaliteit. Het is belangrijk dat uw medewerkers genoeg bewegen en niet de hele dag stilzitten. Spoor uw medewerkers daarom aan om actief te zijn tijdens werk. Tips om beweging te stimuleren:

 • Organiseer dagelijks een wandeling tijdens de lunch;
 • Faciliteer in zit-sta bureaus en spoor medewerkers aan om er ook gebruik van te maken;
 • Zet geen prullenbakken naast het bureau en zorg dat het koffiezetapparaat niet te dicht bij de werkplekken staat. Zo stimuleert u medewerkers om wat vaker op te staan en te lopen;
 • Zorg ervoor dat iedereen zijn eigen kopje koffie of thee haalt;
 • Geef het goede voorbeeld, wees zelf ook actief!

Stimuleer persoonlijke groei en ontwikkeling

Vitale medewerkers hebben ruimte om te groeien en worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn een key factor in het voorkomen van een bore-out. Daag medewerkers daarom uit door bijvoorbeeld:

 • Het volgen van een cursus of opleiding te stimuleren/faciliteren. Denk bijvoorbeeld eens aan een jaarlijks opleidingsbudget;
 • Duidelijk te communiceren over de groeimogelijkheden;
 • Regelmatig te peilen waar de interesses liggen van uw medewerkers zodat u kunt inspelen op de ambities.

Zorg voor een goede werksfeer

Een goede werksfeer is essentieel in iedere organisatie. Als de sfeer op de werkvloer, en tussen uw medewerkers onderling, goed is, voelen uw medewerkers zich gehoord en minder gestrest. Uw medewerkers zullen dan ook eerder op u afstappen als zij te veel stress of twijfels ervaren. Zo blijft u ook beter op de hoogte van wat er speelt.

U kunt sociale verbinding op de werkvloer verbeteren door de interne communicatie helder en open te houden. Ook helpt het om af en toe een VRIJMIBO te organiseren en af en toe een bedrijfsuitje te plannen. Naast hard werken moet er namelijk ook ruimte zijn om te ontspannen.

Stimuleer gezond eten

Een gezonde levensstijl staat in direct verband met vitaliteit. Naast mentale gezondheid is het namelijk ook belangrijk dat medewerkers fysiek goed in hun vel zitten. Hier kunt u als medewerkers aan bijdragen door gezond eten en drinken op de werkvloer te stimuleren. Wordt er bij u op kantoor een lunch verzorgd? Zorg er dan voor dat de lunch gezond is. En zet bijvoorbeeld een schaal met fruit neer in plaats van met koekjes. Geef medewerkers ook de ruimte om op de “normale” tijdstippen te eten. Plan dus geen meetings in rond lunchtijd!

De vitaliteit van uw medewerkers

Vitale medewerkers zijn het succes van uw organisatie. En als werkgever kunt u een hoop doen om de vitaliteit te verbeteren. Zowel op het gebied van mentale gezondheid als de fysieke gezondheid. Natuurlijk is niet iedere medewerker hetzelfde en gaat iedereen op zijn eigen manier om met werkdruk, privé gebeurtenissen en stress. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn, te weten wat er speelt bij uw medewerkers, en daar tijdig op in te spelen. En, geef zelf het goede voorbeeld! Verandering van de bedrijfscultuur begint bij u.